ก.ล.ต. เผยข้อควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ GameFi

ก.ล.ต. เผยข้อควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ GameFi

ก.ล.ต. เผยข้อควรรู้ GameFi เล่นเกมพ่วงมากับสินทรัพย์ดิจิทัล แนะ “ประเมิน” ความพร้อมตัวเองก่อน และ“คิด” ก่อนจ่าย “เงินจริง" พร้อมทั้ง “พิจารณา” ความน่าเชื่อถือของเกมและผู้พัฒนาเกม และ “ดูแล” ความปลอดภัยของเหรียญและวอลเล็ต

GameFi เป็นการนำแนวคิดของ Decentralized Finance (DeFi) บริการทางการเงินแบบกระจายศูนย์บนบล็อกเชน มาผสมผสานกับการเล่นเกม เรียกว่า ได้สนุกจากการเล่นเกม ได้รางวัลเป็นเหรียญหรือโทเคน ในรูปแบบ Play-to-earn และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเหรียญนั้นจากการนำไปซื้อขายในตลาดรอง ซึ่งมีเหรียญที่เกี่ยวข้องหลากหลายประเภท เช่น NFT (Non-Fungible Token), Reward Token, Governance Token เป็นต้น 

ก.ล.ต. เผยข้อควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ GameFi

เมื่อการเล่นเกมพ่วงมากับสินทรัพย์ดิจิทัล จึงควรทำความเข้าใจให้รอบด้าน ดังนี้
1. “ประเมิน” ความพร้อมตัวเองก่อน พร้อมหรือไม่ ทั้งในเรื่องเงิน เวลา และทักษะเล่นเกม
2. “คิด” ก่อนจ่าย “เงินจริง" ควรศึกษาทั้งเกมและเหรียญแต่ละแบบให้เข้าใจลักษณะเฉพาะและความเสี่ยง
3. “พิจารณา” ความน่าเชื่อถือของเกมและผู้พัฒนาเกม
4. “ดูแล” ความปลอดภัยของเหรียญและวอลเล็ต (wallet) สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงศึกษาวิธีโอนสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันการโจรกรรม

 รู้หรือไม่?  แม้ว่าศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing rule) โดยพิจารณาว่า สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวต้องถูกกฎหมาย และไม่เป็นโครงการที่อาจเป็นการหลอกลวง (scam) รวมถึงเป็นโทเคนดิจิทัลที่มีความคืบหน้าหรือโอกาสสำเร็จของโครงการในระดับหนึ่ง แต่โครงการเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อขายควรศึกษารายละเอียดโครงการ และติดตามความคืบหน้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย 

ทั้งนี้ หากมีผู้ชักชวนให้ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ดาวน์โหลดที่นี่ หรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้ที่เว็บไซต์ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเบาะแสสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร 1207