"แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต":งานพิธีกราบเคารพกายสังขาร

"แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต":งานพิธีกราบเคารพกายสังขาร

กำหนดการงานสวดพระอภิธรรมและกราบเคารพกายสังขาร“แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต” ณ เสถียรธรรมสถาน มีหลายเรื่องต้องบอกกล่าว อาทิ งดพวงหรีด (กำหนดการท้ายเรื่อง) 

"ความตายไม่ได้น่ากลัว แต่ความกลัวตายต่างหากที่เป็นทุกข์"

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

..............

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 64 เวลา 18.23 น. แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้คืนสู่ธรรมชาติ จากอาการมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย สิริอายุ 68 ปี 1 เดือน 7 วัน นับพรรษาได้ 41 พรรษา

โดยวันนั้นมีพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย และพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ได้มาร่วมภาวนาก่อนลมหายใจสุดท้าย

และในวันถัดมาคือ 8 ธันวาคม 64 ช่วง 14.00 น.ได้มีพิธีเคลื่อนขบวนกายสังขารแม่ชีศันสนีย์ จากอาคารธรรมมาศรมสู่ธรรมศาลา โดยมีลูกศิษย์กว่า 200 คนร่วมขบวนไว้อาลัย

จากนั้นเวลา 16.00 น. มีการกราบเคารพกายสังขารแม่ชีศันสนีย์ โดยมีลูกศิษย์ทยอยมาเคารพกายสังขารจนแน่นศาลา และจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมตลอด 7 วัน

งานสวดพระอภิธรรม และการกราบเคารพกายสังขาร แม่ชีศันสนีย์ มี 3 แนวทาง

1. สามารถเข้าไปเขียนคำไว้อาลัยออนไลน์ที่เพจเสถียรธรรมสถาน มีคิวอาร์โค้ดสมุดเยี่ยมออนไลน์สำหรับคนที่เดินทางมาไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

"แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต":งานพิธีกราบเคารพกายสังขาร งานพิธีสวดพระอภิธรรมกราบเคารพกายสังขารแม่ชีศันสนีย์ วันแรก เมื่อวันที่ 8 ธค.64 (ภาพ : สมคิด ชัยจิตวนิช)

"แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต":งานพิธีกราบเคารพกายสังขาร "แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต":งานพิธีกราบเคารพกายสังขาร งานพิธีสวดพระอภิธรรมกราบเคารพกายสังขารแม่ชีศันสนีย์ วันแรกเมื่อวันที่ 8 ธค.64 (ภาพ : สมคิด ชัยจิตวนิช)

"แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต":งานพิธีกราบเคารพกายสังขาร

สายสัมพันธ์ ปัญญศิริ พี่สาวแม่ชีศันสนีย์ (ภาพ : สมคิด ชัยจิตวนิช)

 

2. สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม และกราบเคารพกายสังขารในช่วง 7 วัน (วันที่ 8-14 ธันวาคม 64) ซึ่งเป็นพิธีการภายใน ช่วงเวลา 18.00 น.

เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมในช่วงสถานการณ์โควิด โดยผู้เข้าร่วมต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หากยังไม่ครบต้องแสดงผลตรวจ ATK ล่าสุดใน 24 ชั่วโมง

3. เปิดให้ประชาชนทั่วไปกราบเคารพกายสังขารแม่ชีศันสนีย์ วันที่ 15 ธันวาคม 64 -15 กุมภาพันธ์ 65 เวลา 09.00-16.00  น. ทุกวัน ณ ถ้ำนิพพานชิมลาง เสถียรธรรมสถาน  

หลังจากนั้น จะเคลื่อนกายสังขารท่านแม่ชีศันสนีย์ ไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

-ในพิธีการ ผู้ร่วมพิธีขอให้แต่งกายชุดนี้ และไม่รับพวงหรีด เพื่อลดการสร้างขยะ แต่สามารถร่วมบุญเพื่อสมทบทุนสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ สืบสานเจตนารมณ์แม่ชีศันสนีย์

.......................

ธรรมะปิดเรื่อง

"คำว่า 'ทำใจ' กับ'เข้าใจ' นั้นต่างกัน 'ทำใจ' คือ การพยายามซ่อน พยายามปิด ซึ่งบางทีก็ระเบิดได้ แต่'เข้าใจ' หมายถึงเราไม่ซ่อนความขุ่นไว้ เพราะเข้าใจต้นตอ เข้าใจสาเหตุ จึงมีเมตตาออกมาเลย" แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต