TFEX REPORT 09 December 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

TFEX REPORT 09 December 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 09 December 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 478,390 สัญญา โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 133,569 สัญญา

Single Stock Futures 287,237 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 28,707 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 5,953 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 5,666 สัญญา USD Futures 23,184 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,835,765 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 962.24 จุด ลดลง -2.2 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ 0.56 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

TFEX REPORT 09 December 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3M22 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 66.6 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง -0.45 บาท

 

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

TFEX REPORT 09 December 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)