เตือนค่าฝุ่น PM2.5 กทม. เกินมาตรฐาน 3 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

เตือนค่าฝุ่น PM2.5 กทม. เกินมาตรฐาน 3 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

อากาศวันนี้ เปิดชื่อ 3 เขตในกรุงเทพฯ เตือนค่าฝุ่น PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน อยู่พื้นที่ไหน เช็ครายละเอียดที่นี่!

วันที่ 9 ธ.ค. ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพฯ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

ตรวจวัดได้ 28-51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 3 พื้นที่ประกอบด้วย

1.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 51 มคก./ลบ.ม.

2.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ : มีค่าเท่ากับ 51 มคก./ลบ.ม.

3.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 51 มคก./ลบ.ม.

เตือนค่าฝุ่น PM2.5 กทม. เกินมาตรฐาน 3 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่! เตือนค่าฝุ่น PM2.5 กทม. เกินมาตรฐาน 3 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

เตือนค่าฝุ่น PM2.5 กทม. เกินมาตรฐาน 3 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!