LH ทุ่มเงิน 1,056 ล้านบาท ซื้อโรงแรม The SpringHill Suites ในสหรัฐ

LH ทุ่มเงิน 1,056 ล้านบาท ซื้อโรงแรม The SpringHill Suites ในสหรัฐ

LH เผย บริษัทย่อย Land and House U.S.A เข้าซื้อหุ้นโรงแรม The Spring Suites by Marriott ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มูลค่า 1,056 ล้านบาท

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH เปิดเผยว่า บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัท Land and Houses U.S.A., Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้น 100% ได้เข้าซื้อโรงแรม The SpringHill Suites by Marriott ในเมืองอนาไฮม์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

โดยมี DKN Hotels เป็นคู่สัญญา วันที่ซื้อขาย 8 ธ.ค.2564 ลักษณะกรรมสิทธิ์เป็นการซื้อขาดและได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน พื้นที่ 2.07 เอเคอร์ จำนวนห้องพัก 120 ห้อง ราคา 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1,056 ล้านบาท

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์

ทั้งนี้ ขนาดของรายการคิดเป็น 0.88 ของสินทรัพย์ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 ก.ย.2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

เนื่องจากขนาดของรายการเมื่อพิจารณารวมกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 ก.ย.2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว