อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 874 จับตาสงขลา เชียงใหม่ พัทลุง ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 874 จับตาสงขลา เชียงใหม่ พัทลุง ตรัง

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 874 ราย จับตานครศรีธรรมราช สงขลา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ปัตตานี พัทลุง สมุทรปราการ ตรัง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 8 ธ.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร 
2 นครศรีธรรมราช 
3 สงขลา 
4 เชียงใหม่ 
5 สุราษฎร์ธานี 
6 ชลบุรี 
7 ปัตตานี 
8 พัทลุง 
9 สมุทรปราการ 
10 ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 874 จับตาสงขลา เชียงใหม่ พัทลุง ตรัง

 

08/12/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสุงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย นครศรีธรรมราช สงขลา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ปัตตานี พัทลุง สมุทรปราการ และ ตรัง
 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 874 จับตาสงขลา เชียงใหม่ พัทลุง ตรัง


จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 7 ธ.ค. 2564)
รวม 95,879,742 โดส ใน 77 จังหวัด
 ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 7 ธันวาคม 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 263,684 โดส
 เข็มที่ 1 : 89,443 ราย
 เข็มที่ 2 : 127,537 ราย
 เข็มที่ 3 : 46,704 ราย
--------------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 49,398,383 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 42,655,042 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,826,317 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC
 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 874 จับตาสงขลา เชียงใหม่ พัทลุง ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 874 จับตาสงขลา เชียงใหม่ พัทลุง ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 874 จับตาสงขลา เชียงใหม่ พัทลุง ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 874 จับตาสงขลา เชียงใหม่ พัทลุง ตรัง


วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,618 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,123,521 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,039,723 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,941 ราย
----------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,152,384 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,067,149 ราย
 เสียชีวิตสะสม 21,035 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 ธันวาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 95,879,742 โดส
--------------
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 89,443 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 127,537 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 46,704 ราย

ที่มา - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 874 จับตาสงขลา เชียงใหม่ พัทลุง ตรัง


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 267,387,468 ราย 
อาการรุนแรง 87,968 ราย 
รักษาหายแล้ว 240,764,886 ราย 
เสียชีวิต 5,286,518 ราย 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 50,270,136 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,656,506 ราย
3. บราซิล  จำนวน 22,157,726 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 10,560,341 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 9,864,845 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,152,384 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 874 จับตาสงขลา เชียงใหม่ พัทลุง ตรัง

โควิดสายพันธุ์ Omicron อาการคล้ายไข้หวัด

แพร่เชื้อเร็วกว่า 2-5 เท่า แต่ความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่น

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สายพันธุ์ Omicron ถือว่าแพร่เชื้อเร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา 2-5 เท่า ส่วนใหญ่อาการเล็กน้อย อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าจะเข้าสู่โรคประจำถิ่นได้เร็วขึ้น อาจเป็นตัวช่วยให้การเปิดประเทศประสบความสำเร็จมากขึ้นและเข้าสู่ New Normal เร็วขึ้น แต่ยังต้องดำเนินมาตรการ VUCA ควบคู่ด้วย คือ การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม ซึ่งวัคซีนทุกวันนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ป้องกันอาการป่วยหนักและเสียชีวิต เข้มมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา โดยเฉพาะคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ ต้องเข้มมาตรการด้วยโดยเฉพาะการสวมหน้ากาก และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการนำเชื้อกลับเข้าประเทศ กิจการใช้มาตรการ COVID Free Setting และการตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยง ซึ่งต้องปฏิบัติจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น เนื่องจากถ้าไม่เข้มงวด โอกาสการแพร่เชื้อจะเร็วขึ้น

ที่มา : นพ. จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 874 จับตาสงขลา เชียงใหม่ พัทลุง ตรัง


 สถานการณ์โควิดต่างประเทศ

 WHO ไม่แนะนำใช้พลาสมารักษาผู้ป่วยโควิดอาการน้อยหรือปานกลาง
องค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงการณ์ ไม่แนะนำให้ใช้พลาสมาจากเลือดผู้ที่หายป่วย (convalescent plasma) จากโรค COVIDในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือปานกลาง 

หลังพบว่า วิธีดังกล่าวไม่ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงและมีค่าใช้จ่ายสูง

 กัมพูชาลงนามข้อตกลงกับบริษัท Sinopharm ของจีน ผลิตวัคซีนป้องกัน โควิด ในปี 2565
นรม.ฮุน เซน เผย บริษัทเอกชนของกัมพูชาลงนามข้อตกลงร่วมกับบริษัท Sinopharm ของจีน เพื่อผลิตวัคซีนป้องกัน COVID ในกัมพูชาในปี 2565 

ซึ่งจะช่วยให้กัมพูชาสามารถจัดหาวัคซีนได้ในราคาที่ถูกลง และมีวัคซีนเพียงพอแจกจ่ายให้กับประชาชน ปัจจุบัน สธ. ยังอยู่ระหว่างจัดหาสถานที่และหารือเตรียมการกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯเพื่อผลิตวัคซีน ด้านนาย Hok Kim Cheng โฆษก สธ. กัมพูชา กล่าวว่า กัมพูชาเป็นประเทศที่มีอัตราผู้ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID สูง

และข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้กัมพูชาสามารถเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนที่สำคัญในภูมิภาค จากเดิมที่ต้องรอรับบริจาคหรือจัดซื้อจากต่างประเทศ

ที่มา : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 874 จับตาสงขลา เชียงใหม่ พัทลุง ตรัง