อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 810 จับตาชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 810 จับตาชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 810 ราย จับตานครศรีธรรมราช ชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี ปัตตานี เชียงใหม่ นครสวรรค์ สมุทรปราการ ตรัง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 7 ธ.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ


1 กรุงเทพมหานคร 
2 นครศรีธรรมราช 
3 ชลบุรี 
4 สงขลา 
5 สุราษฎร์ธานี 
6 ปัตตานี 
7 เชียงใหม่ 
8 นครสวรรค์ 
9 สมุทรปราการ 
10 ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 810 จับตาชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง

7/12/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย ศรีธรรมราช ชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี ปัตตานี เชียงใหม่ นครสวรรค์ สมุทรปราการ และตรัง
 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 810 จับตาชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง


จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 6 ธ.ค. 2564)
รวม 95,616,058 โดส ใน 77 จังหวัด
 ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 6 ธันวาคม 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 178,314 โดส
 เข็มที่ 1 : 85,617 ราย
 เข็มที่ 2 : 53,747 ราย
 เข็มที่ 3 : 38,950 ราย
--------------------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 49,308,940 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 42,527,505 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,779,613 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 810 จับตาชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง

จำนวนผู้ป่วยโควิด จำแนกรายเขตกรุงเทพฯ รวม 50 เขต

ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. - 6 ธ.ค. 64

มีผู้ติดเชื้อสะสม 8,168 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธ.ค. 64)

ที่มา กรุงเทพมหานคร

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 810 จับตาชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 810 จับตาชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 810 จับตาชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 810 จับตาชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 810 จับตาชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 810 จับตาชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง

  อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 810 จับตาชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,525 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,119,903 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,033,948 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,903 ราย
----------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,148,766 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,061,374 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,997 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 ธันวาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 95,616,058 โดส
------------
วันที่ 6 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 85,617 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 53,747 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 38,950 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 810 จับตาชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 266,692,781 ราย 
อาการรุนแรง 87,046 ราย 
รักษาหายแล้ว 240,233,972 ราย 
เสียชีวิต 5,277,595 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 50,148,680 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,648,086 ราย
3. บราซิล  จำนวน 22,147,476 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 10,515,239 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 9,833,749 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,148,766 ราย

อ้างอิง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 810 จับตาชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง

 

อัพเดท เชื้อโควิดกลายพันธุ์ โอไมครอน หรือ โอมิครอน (Omicron)

- แพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา 2-5 เท่า

- ผู้ติดเชื้อ Omicron ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อยคล้ายโรคไข้หวัด

(ผู้ติดเชื้อในต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล)

- ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ Omicron เสียชีวิต

มาตรการป้องกัน

- ฉีดวัคซีนโควิดให้ครอบคลุมมากที่สุด

ใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่เข้มงวด

เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และ VUCA

- ยกระดับการเฝ้าระวัง ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ และสถานที่ท่องเที่ยว

- ทำการสุ่มตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยไข้หวัดที่เป็นกลุ่มก้อน (Cluster)

- ส่งตัวอย่างเชื้อที่พบจากผู้เดินทางหรือรายที่น่าสงสัย

ไปตรวจหาสายพันธุ์ Omicron ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 810 จับตาชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง