"ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 1 วันสุดท้าย รีบเลย

"ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 1 วันสุดท้าย รีบเลย

"ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" ให้บริการ "ฉีดวัคซีน" เข็ม 1 ไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นวันสุดท้าย สามารถวอล์คอิน (Walk in) ลงทะเบียน ณ จุดฉีด วันนี้เท่านั้น

(7 ธ.ค.2564) "ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" ให้บริการ "ฉีดวัคซีน" เข็ม 1 ไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นวันสุดท้าย สามารถวอล์คอิน (Walk in) ลงทะเบียน ณ จุดฉีดเพื่อเข้ารับบริการวันนี้เท่านั้น ให้บริการประตู 9.00 - 16.30 น.

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ นนท์ booster ขยายเวลาลงทะเบียนอีก 2,000 คน เช็คด่วน

 

"ฉีดวัคซีน" เข็ม 1 ไฟเซอร์ (Pfizer) วันสุดท้ายปลายปี 2564 ที่ "ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" เพื่อประชาชนเข้าถึงวัคซีนโดยง่ายและกระตุ้นการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้จองคิวฉีดมา (คนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว) ที่ต้องการรับวัคซีนในเข็มที่ 1 2 และ 3 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์

 

เข็มที่ 1 ให้บริการวันนี้วันสุดท้าย (วันที่ 7 ธ.ค.2564 เท่านั้น)

 

เข็มที่ 3 ตรงตามเงื่อนไข คือ 

 

1. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว 2 เข็ม ยังไม่เคยได้รับเข็มที่ 3

 

2. ฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็มก่อนวันที่ 31 ก.ค.2564)

 

สามารถ Walk in ลงทะเบียน ณ จุดฉีด เข้ารับบริการที่ประตู 1 เวลาให้บริการประตู 9.00-16.30 น. ฟรี ไม่มค่าใช้จ่าย

 

CR : ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ