พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงจุดเทียนเทิดพระเกียรติถวายแด่ รัชกาลที่ 9

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงจุดเทียนเทิดพระเกียรติถวายแด่ รัชกาลที่ 9

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมจุดเทียนเทิดพระเกียรติถวายแด่รัชกาลที่ 9 ณ พระตำหนักกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงจุดเทียนเทิดพระเกียรติถวายแด่ รัชกาลที่ 9

วันนี้(6 ธ.ค.64) เพจ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เผยแพร่ข้อความว่า ค่ำวานนี้ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จลง ณ พระตำหนักกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นการส่วนพระองค์) เพื่อทรงร่วมจุดเทียนเทิดพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ในการนี้เหล่าข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงจุดเทียนเทิดพระเกียรติถวายแด่ รัชกาลที่ 9

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงจุดเทียนเทิดพระเกียรติถวายแด่ รัชกาลที่ 9

  

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงจุดเทียนเทิดพระเกียรติถวายแด่ รัชกาลที่ 9

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงจุดเทียนเทิดพระเกียรติถวายแด่ รัชกาลที่ 9

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงจุดเทียนเทิดพระเกียรติถวายแด่ รัชกาลที่ 9

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงจุดเทียนเทิดพระเกียรติถวายแด่ รัชกาลที่ 9