"โควิด-19" โคราช ผู้ติดเชื้อลดลง สถานการณ์ดีต่อเนื่อง เหลือสีแดงอำเภอเดียว

สถานการณ์ COVID-19 นครราชสีมา ผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง พบผู้ป่วยรายใหม่แค่ 40 ราย เรือนจำไม่มีป่วยเพิ่ม เหลือรักษาอยู่แค่ 8 ราย จากป่วยทั้งหมด 2,452 ราย ขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดดีขึ้น เหลืออำเภอเดียวที่ยังเป็นสีแดง

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 64 สถานการณ์การแพร่ระบาดและการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดนครราชสีมา ทางศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงาน ว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่แค่ 40 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 36 ราย และติดเชื้อมาจากนอกจังหวัดอีก 4 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 33,169 ราย รักษาหายแล้ว 31,961 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 945 ราย แต่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย โดยรายแรกเป็นผู้ป่วยโควิดเพศชาย อายุ 64 ปี ชาว ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 และมีโรคประจำตัว ป่วยเป็นความดันโลหิตสูง มีภาวะหลอดเลือกสมองตีบ โรคไตเรื้อรัง และโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม เสียชีวิตที่ รพ.มหาราชฯ เมื่อเวลา 00.35 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2564 , รายที่ 2 เป็นผู้ป่วยโควิดเพศชาย อายุ 59 ปี ชาว ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 และมีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง และมะเร็งลำไส้ เสียชีวิตที่ รพ.มหาราชฯ เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2564 และรายที่ 3 เป็นผู้ป่วยโควิดเพศชาย อายุ 72 ปี ชาว ต.กระโทก อ.โชคชัย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 และมีโรคประจำตัว เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง เสียชีวิตที่ รพ.มหาราชฯ เมื่อเวลา 20.35 น. วันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 263 ราย

ส่วน สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อในเรือนจำ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ โดยเรือนจำกลางนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา มีผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ เป็นเคสสีเหลือง จำนวน 1 ราย รักษาอยู่ที่ รพ.โกลเด้นเกท และเคสสีเขียว จำนวน 8 ราย รักษาตัวใน รพ.สนามเรือนจำกลางฯ ส่วนอีก 1,937 ราย รักษาหายแล้ว รวมยอดผู้ป่วยสะสมของเรือนจำกลางนครราชสีมา อยู่ที่ 1,946 ราย ขณะที่ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา อ.สีคิ้ว มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 506 ราย รักษาหายทั้งหมดแล้ว ทำให้ยอดผู้ป่วยในเรือนจำมียอดสะสมรวมอยู่ที่ 2,452 ราย

สำหรับการดำเนินมาตรการป้องกันโควิด 19 ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน มีประชาชนในจังหวัดที่ควรได้รับวัคซีน 2,633,207 ราย สามารถระดมฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปได้แล้ว 1,653,836 ราย หรือคิดเป็น 62.81 % , เข็มที่ 2 ฉีดได้ 1,451,111 ราย หรือ 55.11 % , เข็ม 3 ฉีดได้ 163,971 ราย หรือ 6.23 % รวมฉีดวัคซีนไปแล้ว 3,268,918 โดส

ทั้งนี้ ทางจังหวัดฯ ได้แบ่ง 32 อำเภอ ออกเป็นสีต่างๆ ตามสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 โดยห้วงสัปดาห์ที่ 50 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 มีพื้นที่สีแดงเพียงอำเภอเดียว ที่ยังมีผู้ป่วยโควิด 19 มากกว่า 50 ราย ได้แก่ อ.เมืองนครราชสีมา , ส่วนพื้นที่สีส้ม มีอยู่ 3 อำเภอ ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ตั้งแต่ 21 ราย ถึง 50 ราย ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย และอำเภอจักราช ,ส่วนพื้นที่เหลือง อยู่ 23 อำเภอ ที่มีผู้ป่วยโควิด 19 ตั้งแต่ 1 รายถึง 20 ราย ได้แก่ อำเภอวังน้ำเขียว ,ครบุรี ,เสิงสาง ,หนองบุญมาก ,โชคชัย ,สีคิ้ว ,สูงเนิน ,ขามทะเลสอ ,ด่านขุนทด ,เทพารักษ์ ,พระทองคำ ,โนนไทย ,โนนสูง, เฉลิมพระเกียติ ,พิมาย ,ชุมพวง ,ขามสะแกแสง ,คง ,โนนแดง ,บัวใหญ่ , สีดา ,ประทาย และแก้งสนามนาง และพื้นที่สีเขียว ที่ไม่มีผู้ป่วยโควิด 19 มี 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านเหลื่อม ห้วยแถลง บัวลาย เมืองยาง และอำเภอลำทะเมนชัย