ตรวจสุขภาพฟรี "ประกันสังคม" เช็คสิทธิ์ 14 รายการ

ตรวจสุขภาพฟรี "ประกันสังคม" เช็คสิทธิ์ 14 รายการ

รู้แล้วบอกต่อ ตรวจสุขภาพฟรี "ประกันสังคม" เช็คสิทธิ์ 14 รายการ ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 ใช้สิทธิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การตรวจสุขภาพฟรี "ประกันสังคม" เช็คสิทธิ์ 14 รายการ ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 ต้องรู้ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า นอกจากสิทธิประกันสังคม เบิกค่ารักษาพยาบาลแล้ว ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพ 14 รายการ กับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมได้ 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - ผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิตรวจอะไรได้บ้าง สรุปดังนี้

ตรวจสุขภาพฟรี "ประกันสังคม" เช็คสิทธิ์ 14 รายการ

ผู้ประกันตน ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ ได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)