“เยอรมนี” ถอด “ไทย” พ้นลิสต์ประเทศเสี่ยงสูงโควิด เริ่ม 5 ธ.ค.

“เยอรมนี” ถอด “ไทย” พ้นลิสต์ประเทศเสี่ยงสูงโควิด เริ่ม 5 ธ.ค.

สถานทูตไทย เผย เยอรมนีปลดล็อก "ไทย" พ้นรายชื่อประเทศเสี่ยงโควิดสูง เดินทางเข้าได้ไม่กักตัว เริ่มวันที่ 5 ธ.ค.2564

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน เผยแพร่ประกาศสรุปมาตรการการเดินทางเข้าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากประเทศไทย โดยเยอรมนีถอดไทยออกจากประเทศเสี่ยงสูงแล้ว ส่งผลให้ผู้เดินทางจากประเทศไทยไม่ต้องลงทะเบียนการเดินทางเข้าและไม่ต้องกักตัว แต่จะต้องแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเดินทางคือ มีผลการตรวจเชื้อเป็นลบ แบบ PCR Test หรือหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วน จะต้องเป็นวัคซีนของไบออนเทค-ไฟเซอร์  โมเดอร์นา แอสตร้าเซนเนก้า และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) มีรายละเอียดดังนี้

การนำรายชื่อประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง (High Risk Area) มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2564 ส่งผลให้ผู้เดินทางจากประเทศไทยไม่ต้อง ลงทะเบียนการเดินทางเข้าเยอรมนี และไม่ต้องกักตัว อย่างไรก็ดี

 

ผู้เดินทางจากประเทศไทยมายังเยอรมนียังต้องปฏิบัติดังนี้

1. ต้องแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ก่อนเดินทาง (1) ผลการตรวจเชื้อเป็นลบ แบบ PCR Test (ไม่เกิน 72ชม.) หรือ Antigen Test(ไม่เกิน 48 ชม.) หรือ (2) ประวัติการป่วยจากการติดเชื้อฯ (ผลการตรวจพบเชื้อฯ แบบ PCR Test อายุอย่างน้อย 28 วันแต่ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ (3) หลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน เฉพาะ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ และ J&J ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยหายป่วย และได้รับวัคซีน 1 ใน 4 ชนิด ดังกล่าวแล้ว 1 โดส

2. ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (urgent need to travel) ในการเดินทางเข้าเยอรมนี เว้นแต่ ผู้เดินทางจากประเทศไทยต้องเป็นพลเมืองหรือเป็นผู้มีถิ่นพำนัก หรือเป็นบุคคลในครอบครัวของพลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนัก ในประเทศสมาชิกอียูหรือเชงเกน หรือ ผู้เดินทางได้รับวัคชีนครบถ้วนแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน (เฉพาะ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ และ J&J) ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยหายป่วย และได้รับวัคซีน 1 ใน 4 ชนิด ดังกล่าวแล้ว 1 โดส สามารถเดินทางเข้าเยอรมนี ได้โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น เร่งด่วน

อย่างไรก็ตาม มาตรการการเดินทางเข้าเยอรมนี จะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมตลอดเวลา สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้ประสงค์จะ เดินทางมายังเยอรมนี ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ