ตรวจโควิด-19 ชาวมอแกน 297 คน ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด 

ตรวจโควิด-19 ชาวมอแกน 297 คน ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด 

ตรวจหาเชื้อเชื้อไวรัสโควิดชาวเลมอแกนเพิ่มเติมรอบที่สาม 297 คน ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด สั่งงดกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวหรือรับจ้างบริการนักท่องเที่ยวไปจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564

3 ธันวาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของนายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สั่งการให้อำเภอคุระบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอบต.เกาะพระทอง บูรณาการในการควบคุมโรคพร้อมการช่วยเหลือเยียวยากรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัด

โดยนายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอคุระบุรี พร้อมด้วยนายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมาชิกสภาอบจ.พังงา และเจ้าหน้าที่  นำถุงยังชีพ (สนับสนุนโดย อบจ.พังงา)จำนวนนวน 94 ชุด ไปมอบให้แก่ชาวเลมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
               

ในขณะเดียวกันทางอำเภออำเภอคุระบุรี ยังได้นำถุงยังชีพที่กองทัพเรือภาค 3 สนับสนุนช่วยเหลือชาวเลมอแกน จำนวน 94 ชุด มอบให้แก่ชาวเลมอแกนทุกครัวเรือน  ทั้งนี้ คณะของ นายอำเภอและอบจ.พังงา ทั้งหมด 26 คน เดินทางถึงพื้นที่ ได้ทำการตรวจ ATK ทันทีก่อนที่จะพบกับชาวเลมอแกน  ผลเป็นลบ(ปลอดเชื้อ) ทั้งหมด

ตรวจโควิด-19 ชาวมอแกน 297 คน ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด 
                 

ส่วนการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมเป็นรอบที่สาม สำหรับชาวเลมอแกนจำนวน 297 (ทำการตรวจมาตั้งแต่ 2  ธ.ค.64) ของทีมสาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งผลการตรวจออกมาผลเป็นลบทั้งหมด
                 

ตรวจโควิด-19 ชาวมอแกน 297 คน ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด 

นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประจำเกาะสุรินทร์ จำนวน 1 คน  ผลเป็นลบ, ตรวจครู กศน. ที่ประจำเกาะสุรินทร์ จำนวน 3 คน ผลเป็นลบทั้งหมด,- ตรวจเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (อ่าวช่องขาด) จำนวน 51 คน ผลเป็นลบทั้งหมด, ตรวจเจ้าหน้าที่ staff ของบริษัททัวร์ (หาดไม้งาม) จำนวน 32 คน ผลเป็นลบทั้งหมด,ตรวจทหารเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกาะสุรินทร์ จำนวน 8 นาย ผลเป็นลบทั้งหมด
                 

ตรวจโควิด-19 ชาวมอแกน 297 คน ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด 

ในขณะเดียวกันก็ได้มีการประชุมซักซ้อมให้กับชาวเลมอแกนยังคงอยู่ในชุมชน ไม่มีกิจกรรมรับนักท่องเที่ยว หรือรับจ้างบริการนักท่องเที่ยวจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ปลอดเชื้อจนครบระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ส่วนชาวเลมอแกนจำนวน 35 คนที่เดินกลับชุมชนหลังที่ผ่านการรักษาตัวแล้ว  ยังต้องมีมาตรการทางสาธารณสุขในการดูแลต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อน