ตลท.สั่ง CPW-SABUY-TRC ติดแคชบาลานซ์ มีผล 7 ธ.ค.64

ตลท.สั่ง CPW-SABUY-TRC ติดแคชบาลานซ์ มีผล 7 ธ.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง CPW-SABUY และหุ้นลูก SABUY-W1 เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 ให้ซื้อขายด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ มีผล 7 ธ.ค.64 - 14 ม.ค.65 และ TRC มีผล 7-24 ธ.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ประกาศให้ บมจ.คอปเปอร์ ไวร์ด (CPW) บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ SABUY ครั้งที่ 1 (SABUY-W1) เป็นหลักทรัพย์เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 Cash Balance หรือให้ซื้อขายด้วยบัญชีเงินสด มีผลตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565

รวมถึงสั่งให้ บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) เข้าข่ายมาตรการกำกับระดับ 1 เช่นกัน โดยมีผลระหว่าง 7-24 ธันวาคม 2564

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์