เปิดผังสถานีกลางบางซื่อ ประชาชนตอบรับบริการสายสีแดง

เปิดผังสถานีกลางบางซื่อ ประชาชนตอบรับบริการสายสีแดง

การรถไฟฯ เปิดผังสถานีกลางบางซื่อ หนุนใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง เผยประชาชนให้การตอบรับ หลังเปิดเป็นทางการผู้โดยสารใช้บริการ 1 หมื่นคนต่อวัน

รถไฟชานเมืองสายสีแดงให้บริการเชิงพาณิชย์วันที่ 29 พ.ย 2564 เป็นวันแรก ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ 05.30-24.00 น แบ่งเป็นสายเหนือช่วงบางซื่อ – รังสิต และสายตะวันตก ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เก็บสถิติการใช้บริการพบว่า ทั้ง  2 สาย มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรวมวันละประมาณ 1 หมื่นคน นับว่าประชาชนให้การตอบรับใช้บริการเป็นอย่างดี

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดผังการเดินทางมาใช้บริการสถานีกลางบางซื่อ

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าถึงสถานี สามารถเดินทางด้วยถนนสายหลัก 2 สาย คือ ถนนพหลโยธิน และ ถนนกำแพงเพชร หรือเลือกนั่งรถโดยสารประจำทางเข้าไปยังสถานีกลางบางซื่อ โดยมีรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการ จำนวน 16 สาย อีกทั้งยังสามารถเดินทางเชื่อมจากรถไฟฟ้า MRT สถานีบางซื่อ

เปิดผังสถานีกลางบางซื่อ ประชาชนตอบรับบริการสายสีแดง

โดยเมื่อถึงสถานีกลางบางซื่อ ใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง เข้าประตู 1 แต่หากเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว จากลานจอดรถยนต์สามารถขึ้นลิฟต์โดยสารมายังชั้นจำหน่ายตั๋ว เช่นเดียวกันรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สามารถขึ้นลิฟต์เข้าถึงชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้โดยตรง

สำหรับชานชาลาให้บริการไปยังเส้นทางต่างๆ แบ่งออกเป็น

 • เส้นทางสายตะวันตก ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ให้ขึ้นชั้นชานชาลา ที่ 9 และ 10
 • เส้นทางที่ไปบางซื่อ - รังสิต ขึ้นชั้นชานชาลาที่ 3 และ 4

เปิดผังสถานีกลางบางซื่อ ประชาชนตอบรับบริการสายสีแดง

 

กรณีเดินทางเชื่อมต่อ 2 สายทาง

 • เดินทางมาจากเส้นทางรังสิต เชื่อมต่อไปยังเส้นทางตลิ่งชัน ให้เปลี่ยนขบวนรถโดยสารที่สถานีกลางบางซื่อ โดยเมื่อออกจากขบวนรถไฟฟ้าแล้ว ให้ลงไปยังชั้นจำหน่ายตั๋ว และไปขึ้นขบวนรถไฟฟ้าที่ชานชาลา  9 และ 10
 • เดินทางมาจากเส้นทางตลิ่งชัน เชื่อมต่อไปยังเส้นทางรังสิต เมื่อถึงสถานีกลางบางซื่อ ให้ออกจากขบวนรถไฟฟ้าแล้วลงไปยังชั้นจำหน่ายตั๋ว เพื่อไปขึ้นขบวนรถไฟฟ้าที่ชานชาลา 3 และ 4

ทั้งนี้การเดินทางด้วยรถไฟชานเมืองสายสีแดง ยังประหยัดเวลาการเดินทาง ทำให้ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างแม่นยำ

โดยระยะเวลาการเดินทาง แบ่งเป็น

 • จากรังสิต – บางซื่อ รวม 10 สถานี ระยะทาง 26 กม. ใช่เวลาแค่ 23 นาที
 • จากตลิ่งชัน – บางซื่อ รวม 4 สถานี ระยะทาง 15 กม. ใช่เวลาแค่ 17 นาที

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การเปิดให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ซึ่งเริ่มเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ในวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนใช้บริการ เดิมรถไฟฟ้าสายสีแดงมียอดผู้โดยสารโดยเฉลี่ยวันละ 8,817 คน เมื่อเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มต่อเนื่องเป็นวันละ 1 หมื่นคน

โดยกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับการเดินทางของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) รวมถึงรถไฟทางไกลและรถไฟชานเมืองแล้ว ซึ่งตารางการเดินรถจะสอดคล้องกับตารางรถไฟ เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทาง รวมถึงจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยรถ Mobile Kiosk ที่มีความทันสมัยเพื่อให้บริการประชาชน

สำหรับอัตราค่าโดยสารรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

 • กำหนดโดยใน 3 ปีแรก (2565-2568) ที่เปิดให้บริการจะมีค่าแรกเข้า 12 บาท
 • อัตราค่าโดยสารตามระยะทาง 1.5 บาท
 • อัตราค่าโดยสารสูงสุดในการเดินทางหนึ่งเที่ยว ไม่เกิน 42 บาทตลอดสายรวมทั้งสองช่วง
 • เมื่อถึงปีที่เอกชนดำเนินการให้เสนอใช้อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมต่อไป
 • ผู้ใช้บัตรโดยสาร 30 วัน (ตั๋วเดือน) สำหรับบุคคลทั่วไป จะมีราคาเฉลี่ยต่อเที่ยว 25-35 บาท

โปรโมชั่นส่วนลดการเดินทาง

 • เด็ก นักเรียน โดยเด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ได้รับยกเว้นค่าโดยสาร
 • เด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 91-120 ซม.ได้รับส่วนลด 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติ
 • นักเรียน/นักศึกษา (Student Card) อายุไม่เกิน 23 ปี จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารปกติ
 • ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป และพระภิกษุ ได้รับส่วนลด 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติ
 • ผู้พิการจะได้รับยกเว้นค่าโดยสาร

ขณะเดียวกันกระทรวงฯ ยังมีแผนเพิ่มศักยภาพของสถานีกลางบางซื่อ โดยจะปรับการเดินรถไฟจากเดิมสิ้นสุดสถานีปลายทางที่สถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) 118 ขบวน จะปรับลดเหลือ 22 ขบวนเข้าสถานีหัวลำโพง ในวันที่ 23 ธ.ค.นี้ โดยจะเปลี่ยนไปให้บริการที่สถานีกลางบางซื่อ แต่อย่างไรก็ดี แผนดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อสรุปที่แน่ชัด เนื่องจากขณะนี้กระทรวงฯ ได้สั่งการให้ ร.ฟ.ท.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ถึงการปรับเปลี่ยนขบวนรถให้บริการดังกล่าว ซึ่งจะมีการรับฟังความเห็นในวันที่ 14 ธ.ค.นี้