ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพจัดกิจกรรม "5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ"

ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพจัดกิจกรรม "5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ"

“ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ จัดกิจกรรมจิตอาสา "5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ” พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาล “พลิกโฉมประเทศ” มุ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ควบคู่การควบคุมทางศุลกากร

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยนางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ พร้อมด้วยนางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ ผู้อำนวยการส่วน 1  นางสาวปัทมาภรณ์ แจ่มผล ผู้อำนวยการส่วน 3 และนายภาณุ ลิ้มวงศ์ยุติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เปิดเผยว่าทางสำนักงานฯ ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ” โดยปรุงอาหารสดใหม่ เพื่อมอบให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ รวมทั้งสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย แก่บุคลากรทางการแพทย์ของสำนักแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร

ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพจัดกิจกรรม "5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ"

นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เอกซเรย์ ระบุถึงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า กิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ยังรวมถึงการมอบข้าวสารแก่ประชาชนที่มาใช้บริการระหว่างวันที่ 3-5 ธ.ค.2564 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอุดหนุนเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้ นายประสิทธิ์ ยังกล่าวถึงการดำเนินงานด้วยว่า จากข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือกรุงเทพ มีเรือเทียบท่า 4,170 เที่ยว มีตู้สินค้าผ่านท่า 1.438 ล้าน ที.อี.ยู. และตัวเลขยอดการส่งออกสินค้าทางเรือมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ยอดการส่งออกของไทย 9 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่า 199,997.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 15.5%  
 

โดยในปีงบประมาณ 2565 นี้ยังประมาณการตู้สินค้าผ่านท่าที่ท่าเรือกรุงเทพ 1.43 ล้าน ที.อี.ยู. จึงทำให้ที่ผ่านมาศูนย์เอกซเรย์ฯมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม ได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกทางการค้า ควบคู่การควบคุมทางศุลกากร เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น เพื่อสอดรับกับนโยบายการพลิกโฉมประเทศของรัฐบาล