บลจ.บัวหลวง ชูกองทุนเทคโนโลยี รับธีมลงทุนระยะยาวกับโลกอนาคต

บลจ.บัวหลวง ชูกองทุนเทคโนโลยี รับธีมลงทุนระยะยาวกับโลกอนาคต

บลจ.บัวหลวง มอง “กลุ่มเทคโนโลยี” ยังคงเป็นธีมการลงทุนระยะยาว ลงทุนเพื่อรับกับโลกอนาคต ชู B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF พร้อม 12 กองเทคโนโลยี ครอบคลุมทุกโอกาสลงทุน

นายสันติ ธนะนิรันดร์  ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.บัวหลวง  หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ในขณะที่ โลกกำลังเดินหน้าสู่อนาคตอย่างรวดเร็ว ภายใต้แรงผลักดันจากการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด  และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาขับเคลื่อนโลก เช่น เทคโนโลยีโลกเสมือน

กองทุนบัวหลวง  มองว่า ในช่วง 10 ปีข้างหน้า กลุ่มเทคโนโลยีจะกลายเป็นหนึ่งในธีมการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างดี หรือเป็นหนึ่งใน Top-Performing Sector ที่นักลงทุนควรมีไว้ในพอร์ต ที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดหุ้นมีการปรับฐาน หรือ correction เนื่องจากความกลัวเรื่องไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เงินเฟ้อหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ถือเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเข้าลงทุนระยะยาว

ทั้งนี้ กองทุนบัวหลวงมีกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เลือกหลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ลงทุน 14 กองทุน ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกันไม่ต่ำกว่า 40,898 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นกองทุนรวมทั่วไป 6 กองทุน และกองทุนรวมประหยัดภาษีอย่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) รวม 8 กองทุน 

 

โดยเริ่มต้นจากกองทุน B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เป็นบริษัทพื้นฐานในชีวิตประจำวัน แต่ยังสามารถสร้างการเติบโตได้ต่อเนื่อง  ต่อมาก็เป็นกองทุนที่นำเทคโนโลยีมาต่อยอด ได้แก่   B-GTO กับ B-GTORMF และ B-GTOSSF ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือกองทุนที่นำความก้าวหน้าของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาเพื่อดูแลโลก อย่าง B-SIP พร้อมด้วย B-SIPRMF และ B-SIPSSF และกองทุน B-FINTECH ซึ่งลงทุนในหุ้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน กองทุน BCARE และ BCARERMF ลงทุนกับนวัตกรรมดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ก็มีกองทุนที่มองหาโอกาสจากธุรกิจที่เป็นเทรนด์อนาคตที่จะมา  อย่าง  B-FUTURE  กับ  B-FUTURERMF และ B-FUTURESSF


กองทุน B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF นั้นเป็นหนึ่งในกองทุนที่พิสูจน์ฝีมือให้ผู้ลงทุนสายที่ชื่นชอบเทคโนโลยีได้เห็นมาแล้ว ผ่านผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เนื่องด้วยวิธีการจัดการลงทุนที่นอกจากจะเน้นธุรกิจที่ผลิตสินค้าและให้บริการที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว อย่างเช่น Microsoft, Apple, Alphabet (google), Amazon เป็นต้น ยังลงไปที่หัวใจของธุรกิจด้านนี้ โดยเลือกลงทุนในธุรกิจผู้ผลิตชิปสำหรับรถยนต์อีวี เป็นต้น


สำหรับในช่วงโค้งสุดท้ายสำหรับกองทุนลดหย่อนภาษี B-INNOTECHRMF ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าลงทุน โดย  ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 กองทุนมีผลการดำเนินงานตามช่วงเวลา ตั้งแต่ต้นปีที่ 24.52% และมีผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี อยู่ที่ 48.91% ต่อปี รอบ 3 ปี อยู่ที่ 28.92% ต่อปี และนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน อยู่ที่ 28.50% ต่อปี 
 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์