สุวรรณภูมิเปิดบริการลานจอดรถยนต์ฟรี วันหยุดพ่อแห่งชาติ-รัฐธรรมนูญ

สุวรรณภูมิเปิดบริการลานจอดรถยนต์ฟรี วันหยุดพ่อแห่งชาติ-รัฐธรรมนูญ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ฟรี ในช่วงวันหยุดยาว วันพ่อแห่งชาติ  3 – 7 ธ.ค.64 และวันรัฐธรรมนูญ  9 – 13 ธ.ค. 64

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ทำการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน ในช่วงวันหยุดยาว วันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 ของวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และ ช่วงวันหยุดวันรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 ของวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสาร ทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (PUBLIC TRANSPORTATION CENTER) ไปยังลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C และแวะจอดรับ - ส่งตามจุดต่างๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารตรงชั้น 1 ประตู 3 และ ประตู 8 จากนั้นจะวนขึ้นไปที่ชั้น 2 และจอดที่ประตู 5 

สุวรรณภูมิเปิดบริการลานจอดรถยนต์ฟรี วันหยุดพ่อแห่งชาติ-รัฐธรรมนูญ

 

นายกิตติพงศ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ทสภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ในครั้งนี้เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสารผู้ใช้บริการ และขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า 2 ชั่วโมง หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง