อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 778 จับตานครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 778 จับตานครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ ขอนแก่น

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 778 ราย จับตานครศรีธรรมราช สงขลา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ ชลบุรี ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น ยะลา

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 2 ธ.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ


1 กรุงเทพมหานคร
2 นครศรีธรรมราช 
3 สงขลา 
4 เชียงใหม่ 
5 สุราษฎร์ธานี 
6 สมุทรปราการ 
7 ชลบุรี 
8 ปัตตานี 
9 ประจวบคีรีขันธ์ 
10 ขอนแก่น ยะลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 778 จับตานครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ ขอนแก่น

2/12/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย นครศรีธรรมราช สงขลา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ ชลบุรี ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น และยะลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 778 จับตานครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ ขอนแก่น
 จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 1 ธ.ค. 2564)
รวม 93,753,156 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 521,693 โดส
เข็มที่ 1 : 218,111 ราย
เข็มที่ 2 : 247,226 ราย
เข็มที่ 3 : 56,356 ราย
--------------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 48,525,815 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 41,732,668 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,494,673 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 778 จับตานครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 778 จับตานครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 778 จับตานครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 778 จับตานครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ ขอนแก่น


วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 4,971 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,096,866 ราย
หายป่วยแล้ว 2,003,730 ราย
เสียชีวิตสะสม 20,753 ราย
--------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,125,729 ราย
หายป่วยแล้ว 2,031,156 ราย
เสียชีวิตสะสม 20,847 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 ธันวาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 93,753,156 โดส
----------
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 218,111 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 247,226 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 56,356 ราย

ที่มา - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 778 จับตานครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ ขอนแก่น


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 263,733,301 ราย 
อาการรุนแรง 87,095 ราย 
รักษาหายแล้ว 238,035,668 ราย 
เสียชีวิต 5,241,849 ราย 
อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 49,573,122 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,605,439 ราย
3. บราซิล  จำนวน 22,105,872 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 10,276,007 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 9,669,718 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,125,729 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 778 จับตานครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ ขอนแก่น

ความรุนแรงของสายพันธุ์ Omicron B.1.1.529

- อาการ : เบื้องต้นไม่พบความแตกต่าง บางรายงานระบุว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไม่สูญเสียการรับกลิ่น/รส อาการไม่รุนแรง

- การแพร่ระบาด : คาดว่าจะเพิ่มขึ้น แทนที่สายพันธุ์ Delta ใน South Africa แพร่ได้อย่างรวดเร็ว

- Reproductive number : คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า Wild type ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานยืนยัน

- ความรุนแรง : ยังไม่มีข้อมูล ผู้เชียวชาญเชื่อว่า “วัคซีนยังสามารถป้องกันอาการรุนแรงได้”

- ระยะฟักตัว : ยังไม่มีข้อมูล

- ผลต่อภูมิคุ้มกัน : อาจหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ อย่างมีนัยสำคัญ พบว่ามีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้สูงขึ้น

- Vaccine effectiveness : ยังไม่มีข้อมูล

ที่มา : ศบค.

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 778 จับตานครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ ขอนแก่น