ประกันรายได้เกษตรกร "เงินประกันข้าว" ชาวนาไม่รู้! หวั่นไม่ได้ส่วนต่างราคา

ตรวจสอบโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร "เงินประกันข้าว" ชาวนาไม่รู้ หวั่นไม่ได้ส่วนต่างราคา ไม่มีการชี้แจงหรืออธิบายชาวบ้าน

ติดตามตรวจสอบโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร "เงินประกันข้าว" ชาวนาหวั่นไม่ได้ส่วนต่างราคา ไม่มีการชี้แจงหรืออธิบายชาวบ้าน

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาหลายหมู่บ้านที่บุรีรัมย์ ยังสับสนหวั่นกลัวไม่ได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกร เพราะไม่มีใครมาชี้แจงระเบียบขั้นตอนการดำเนินการให้ทราบอย่างทั่วถึง ชาวนาหลายคนได้แค่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีไว้เท่านั้น ไม่เคยไปติดต่อหรือแจ้งข้อมูลอื่นเพิ่มเติม หวั่นเสียโอกาสไม่ได้รับการช่วยเหลือ

วันนี้ (2 ธ.ค. 64) ชาวนาหลายหลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ยังสับสนและกังวลจะเสียโอกาสไม่ได้รับเงินส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้ ผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2564/65 ที่รัฐบาลจะช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ 

ประกันรายได้เกษตรกร "เงินประกันข้าว" ชาวนาไม่รู้! หวั่นไม่ได้ส่วนต่างราคา

โดยชาวนาต่างบอกตรงกันว่าส่วนใหญ่จะแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น แต่ไม่ได้ไปติดต่อหรือแจ้งข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีก เพราะไม่มีใครมาชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการให้ชาวนาทราบเลยว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง 

บางคนเข้าใจว่าแค่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไว้ เมื่อรัฐมีโครงการช่วยเหลืออะไร คนที่ลงทะเบียนไว้ก็จะได้รับการช่วยเหลือทุกคน แต่ทราบว่าขณะนี้มีเงินโอนเข้าบัญชีชาวนาไปแล้ว 3 งวด และรัฐบาลได้อนุมัติเงินโครงการประกันรายได้งวดที่ 7 แล้ว 

แต่หลายคนก็ยังไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีเลย จึงเริ่มไม่มั่นใจว่าจะได้รับเงินส่วนต่างในโครงการดังกล่าวหรือไม่

ประกันรายได้เกษตรกร "เงินประกันข้าว" ชาวนาไม่รู้! หวั่นไม่ได้ส่วนต่างราคา

นายสมจิตร พะสุรัมย์ อายุ 44 ปี และนางสมศรี วิจิรัมย์ อายุ 63 ปี ชาวนาใน ต.บ้านยาง ยอมรับว่าไม่รู้รายละเอียดหรือเงื่อนไขหลักเกณฑ์ทั้งโครงการชะลอการขายข้าว และโครงการประกันรายได้เลย เพราะไม่มีใครการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ทราบ 

ส่วนใหญ่ชาวนาก็จะเข้าใจกันเองใครที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีไว้แล้ว ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือทุกคนเหมือนกับโครงการช่วยค่าเก็บเกี่ยวของปีที่ผ่านมา จึงไม่ได้ไปติดต่อหรือแจ้งข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีก แต่ตอนนี้เริ่มจะไม่มั่นใจแล้วว่าจะได้รับเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้หรือไม่ 

หากเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลช่วยชาวนาทุกคนที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวไว้ เพราะต่างได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำเหมือนกัน
 

ทั้งนี้ การตรวจสอบ "เงินประกันราคาและช่วยเหลือเกษตรกร" ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ได้ที่นี่ 

เข้าสู่เวบไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ตรวจสอบข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเวบไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร