"นายกฯ"เยือนวังนาคินทร์ คำชะโนด ไหว้ ปู่ศรีสุทโธ ขอโควิดหมดสิ้น ไร้ขัดแย้ง

"นายกฯ"เยือนวังนาคินทร์ คำชะโนด ไหว้ ปู่ศรีสุทโธ ขอโควิดหมดสิ้น ไร้ขัดแย้ง

"นายกฯ" ตรวจความพร้อม "วังนาคินทร์ คำชะโนด" รับเปิดเมืองท่องเที่ยว สักการะ "ปู่ศรีสุทโธ-ย่าศรีปทุมมา" ถวายพานบายศรีพญานาค 9 เศียร ขอพร ให้ "โควิด" หมดสิ้น ประเทศเจริญ ปราศจากความขัดแย้ง บริหารงานด้วยความเรียบร้อย

ที่ วังนาคินทร์ คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชนชาวอุดรธานี และนักท่องเที่ยวให้การต้อนรับ โอกาสนี้นายกฯ เข้าสักการะปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมา บริเวณศาลภายในวังนาคินทร์ คำชะโนด 

โดยนายกฯ ได้ถวายพานบายศรีรูปพญานาค 9 เศียร พร้อมขอพรให้ประเทศชาติให้ประชาชนคนไทยมีความสุข ขอให้โควิด-19 หมดสิ้นไป และให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ ปราศจากความขัดแย้ง การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อประชาชนโดยรวม ครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปคนทำดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จ 

 

\"นายกฯ\"เยือนวังนาคินทร์ คำชะโนด ไหว้ ปู่ศรีสุทโธ ขอโควิดหมดสิ้น ไร้ขัดแย้ง นายกฯ ในโอกาสเยือน คำชะโนด

 

ทั้งนี้ นายกฯ ได้กล่าวทักทายผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนว่า วันนี้มาเยี่ยมทุกคนและดูการจัดระบบรองรับนักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้ปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมา ของวังนาคินทร์ คำชะโนด ซึ่งมีการสร้างระบบที่ดี มีการจองล่วงหน้า จัดกลุ่ม จัดจำนวนคนเข้ากราบไหว้ในแต่ละรอบ จัดระยะห่างอย่างชัดเจนในระหว่างเข้ากราบไหว้ ทำให้ไม่มีการรอคิวนาน ไม่มีการเบียดเสียดกัน รักษาระห่างหรือ Social Distancing ตามคำแนะนำด้านสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อโควิด-19 

พร้อมกับการ เน้นย้ำของ นายกฯ ให้ปฏิบัติมาตรการด้านสาธารณสุขและปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีทั้งเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย

\"นายกฯ\"เยือนวังนาคินทร์ คำชะโนด ไหว้ ปู่ศรีสุทโธ ขอโควิดหมดสิ้น ไร้ขัดแย้ง นายกฯ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

นอกจากนี้ นายกฯ ยังขอให้ทุกคนช่วยกันรักษากฎกติกาในการรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนคำชะโนดไว้ให้ดี ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคขึ้น เพื่อไม่ให้ขาดรายได้ ขณะเดียวกันก็ให้ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมีอยู่มาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยส่วนตัวแล้วมีความเป็นห่วงทุกคน และพร้อมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี 

รวมทั้งพัฒนาเส้นทางคมนาคม รัฐบาลได้ปรับปรุงถนนที่จะเข้าสู่คำชะโนดให้สะดวกสบายมากขึ้น ขุดลอกแหล่งน้ำในหนองคำชะโนด เพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดปี ให้ต้นชะโนดที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะคำชะโนดยืนต้นอยู่ได้ นักท่องเที่ยวจะได้มาเที่ยวกันได้ตลอดปี และสร้างรายได้ให้กับผู้ค้าขายในบริเวณคำชะโนดได้ตลอดทั้งปีด้วย 

\"นายกฯ\"เยือนวังนาคินทร์ คำชะโนด ไหว้ ปู่ศรีสุทโธ ขอโควิดหมดสิ้น ไร้ขัดแย้ง นายกฯ และครม. ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

โอกาสนี้ นายกฯ ยังได้สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงความเป็นมาของ วังนาคินทร์ คำชะโนด ด้วยความสนใจ เน้นให้ดูแลรักษาสถานที่และความสะอาด และทักทายประชาชนด้วยความห่วงใย พร้อมขอให้ทุกคนร่วมกันคิดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ ย้ำให้เด็กเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศให้รักพ่อ แม่ และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

จากนั้น นายกฯ ยังได้กล่าวว่า วันนี้เดินทางมาพร้อมกับรัฐมนตรี หลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยย้ำความสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงทั้งภายในพื้นที่ระหว่างจังหวัด ขยายไปสู่การเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบก ทางอากาศ ทางเรือ ทางราง (เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง) แม้ขณะนี้ไทยยังไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับรถไฟจีน - ลาวได้มากนัก แต่ก็ได้มีการเตรียมแผนเรื่องนี้ไว้แล้ว รวมไปถึงต้องมีการทำที่เก็บสินค้าและบรรจุสินค้า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อจะสร้างเส้นทางรถไฟใหม่ห่างจากเส้นเดิม ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง โดยประเทศไทยจะลงทุนเองกว่า 2 แสนล้านบาท ยืนยันเปิดใช้งานได้ปี2571 โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินข้างทางต้องเป็นของคนไทย เชื่อมั่นการดำเนินการดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง สิ่งสำคัญคือการเวนคืนและการส่งมอบพื้นที่ รวมไปถึงการเร่งรัดแก้ปัญหาเรื่อง Missing Link การเชื่อมต่อ ทั้งเรื่องสะพานรถไฟใหม่และสะพานข้ามใหม่รวมถึงเส้นทางรถยนต์ ซึ่งต้องมีการจัดเตรียมงบประมาณไว้สำหรับดำเนินการในส่วนนี้ด้วย

นายกฯ กล่าวว่า พอใจการเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ โดยเฉพาะการประชุมหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ซึ่งสิ่งที่ภาคเอกชนเสนอมาก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งผู้ประกอบการ ภาคเอกชนได้ขอบคุณรัฐบาลที่ได้สนับสนุนส่งเสริมดำเนินการต่าง ๆ ทั้งเส้นทางคมนาคมต่างๆ รถไฟ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การประกอบธุรกิจ สิ่งที่รัฐบาลต้องแก้ป้ญหาต่อไปคือการแก้ไข ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะภาคการเกษตรซึ่งมีรายได้น้อยมากและราคาพืชผลทางการเกษตรมีความผันผวน มีการใช้งบประมาณจำนวนมากโดยต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องหาแนวทางลดการใช้จ่ายงบประมาณตรงนี้ให้น้อยลงโดยต้องมีการพัฒนาและหาวิธีการที่จะลดต้นทุนการผลิต โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปดำเนินการแล้ว 

นายกฯ ยังได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแล้ว และคณะกรรมการที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอยู่ ควบคู่กับมีชุดเคลื่อนที่ลงไปในพื้นที่ สำรวจพื้นที่เพื่อนำข้อมูลกลับมาประกอบการพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำให้จังหวัดอุดรธานีเตรียมความพร้อมทุกมิติในการนำเสนอตัว เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี 2569 ที่จังหวัดอุดรธานี 

\"นายกฯ\"เยือนวังนาคินทร์ คำชะโนด ไหว้ ปู่ศรีสุทโธ ขอโควิดหมดสิ้น ไร้ขัดแย้ง