เริ่มแล้ว! ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC หนุน BCG พลิก ศก.หลังโควิด

เริ่มแล้ว! ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC หนุน BCG พลิก ศก.หลังโควิด

เปิดม่าน การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอย่างไม่เป็นทางการ APEC 2022 ซึ่งเป็นเวทีแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้แทนภาครัฐ เอกชน 21 เขตเศรษฐกิจเอเปคเข้าร่วม

นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างไม่เป็นทางการ ของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (เอเปค) จัดขึ้นในวันนี้ (1 ธ.ค.) ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการประชุมแรกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากที่ไทยเข้ารับตำแหน่งเจ้าภาพจัดการประชุมที่จะมีขึ้นไปตลอดปี 2565

นายธานี กล่าวเปิดในช่วง APEC Symposuim on 2022 มีใจความตอนหนึ่งว่า การประชุมเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้า ให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมเอเปคที่นิวซีแลนด์ โดยเรามุ่งเน้นการสร้างแผนภูมิอนาคตเพื่อก้าวข้ามวิกฤติต่อไปข้างหน้า เราจำเป็นต้องส่งเสริมเศรษฐกิจในระยะยาวให้มีความยืดหยุ่น ครอบคลุม สมดุลและยั่งยืน 

เหตุนี้ เราต้องคิดแนวทางสร้างการเติบโตใหม่ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และจัดการกับความไม่เท่าเทียมกัน และความไม่สมดุลโดยธรรมชาติที่ทำให้เศรษฐกิจของเราอ่อนแอลง เช่น เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เพื่อให้เอเปคอยู่ในแนวทางการเติบโตที่ต้องการนี้ โดยเชื่อว่า แนวคิดเศรษฐกิจ BCG เสนอแนวคิดที่ครอบคลุมเบื้องหลังในปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพ 

 

เริ่มแล้ว! ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC หนุน BCG พลิก ศก.หลังโควิด

ในการประชุม APEC 2022 ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance.” โดยหวังว่า จะทำให้เอเปคที่เป็นกรอบความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจ จะเปิดกว้างสำหรับทุกโอกาส เชื่อมต่อในทุกมิติ และสมดุลในทุกด้าน

Open. สิ่งที่ให้ความสำคัญคือ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนแบบเปิด และเพื่อความก้าวหน้าในการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค รวมถึงเขตการค้าเสรีของเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) ในบริบทหลังโควิด

Connected. เป็นความพยายามฟื้นฟูการเดินทางข้ามพรมแดนที่ปลอดภัยและราบรื่นในอนาคตอันใกล้ ขณะที่เพิ่มความคล่องตัวของธุรกิจให้ครอบคลุมมากขึ้นในระยะยาว

Balance. การสร้างความสมดุล เน้นส่งเสริมการเติบโตของเอเปคที่แข็งแกร่งหลังเกิดระบาดใหญ่ และเกิดความยั่งยืนภายใต้แรงบันดาลใจจากแนวคิดเศรษฐกิจ BCG 

"เรามุ่งมั่นการขับเคลื่อนความยั่งยืน และวาระการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเอเปค โดยการปรับขนาดและเร่งการดำเนินงานที่มีอยู่ และต่อยอดความก้าวหน้าในอดีต เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม" ปลัดธานี กล่าว

 

เริ่มแล้ว! ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC หนุน BCG พลิก ศก.หลังโควิด

สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับ APEC มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะเวทีเศรษฐกิจชั้นนำคือบทบาทที่เป็นแหล่งบ่มเพาะความคิดและความสามารถในการนำเสนอโซลูชั่นที่ใช้งานได้จริง และเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการ รวมทั้งเป็นแหล่งมุมมองและข้อมูลจากคณะผู้เชี่ยวชาญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายในปัจจุบัน ตั้งแต่รัฐบาลไปจนถึงภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และเยาวชน ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเอเปค และเพื่อให้แน่ใจว่า APEC 2022 สร้างความมีส่วนร่วมที่ตอบคำถามสำคัญในปัจจุบัน

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกครั้งใหญ่จะต้องเริ่มขึ้นด้วย 1.การเปลี่ยนความคิด (Mindset) สู่การเป็น Ecosystem centric มากขึ้น 

 

2.เปลี่ยนกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนหลักจากภาคเอกชน เพราะปัจจุบันไม่อาจพูดเพียงเรื่องการเข้าถึงตลาด การลดกำแพงภาษีเท่านั้น แต่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม เติบโตแบบสมดุลและยั่งยืน

 

เริ่มแล้ว! ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC หนุน BCG พลิก ศก.หลังโควิด

3.โลกมีภารกิจร่วมกันในเรื่องการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน (SDG)  17 ข้อ ซึ่งการประชุมเอเปคจะเป็นเวทีหนึ่งร่วมต่อจิ๊กซอว์ โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เป็นตัวเชื่อมให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน 

 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้าและบ่ายในวันนี้ ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อสะท้อนภาพให้เห็นสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน และสิ่งแวดล้อมในเอเชียแปซิฟิกปัจจุบัน