"โควิด-19" โคราช คุมเข้ม 3 คลัสเตอร์ติดเชื้อในครอบครัวลามชุมชน

สถานการณ์ COVID-19 นครราชสีมา คุมเข้ม 3 คลัสเตอร์ติดเชื้อในครอบครัวลามชุมชน ควันหลงงานกฐิน-ลอยกระทง ครูสอนพิเศษ นำเชื้อติดนักเรียน 3 ราย

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.ครราชสีมา นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อม นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการ ดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นายแพทย์วิชาญ ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 77 ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่ 5 ราย และติดในพื้นที่ 72 ราย รักษาหาย 31,424 ราย ยังรักษาอยู่ 1,195 ราย ป่วยสะสม 32,875 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 256 ราย เป็นชายอายุ 53 ปี ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง และหญิงอายุ 77 ปี ต.สำโรง อ.โนนไทย ส่วนสถานการณ์ในเรือนจำกลางนครราชสีมาและทัณฑสถานหญิง อ.สีคิ้ว ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ รักษาหาย 2,402 ราย รักษาอยู่ 50 ราย ป่วยสะสม 2,452 ราย
 

ทั้งนี้ เป็นเวลา 4 วัน ที่ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ต่ำกว่า 100 ราย แต่ยังพบการติดเชื้อในชุมชนค่อนข้างต่อเนื่อง จึงต้องเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด 6 คลัสเตอร์ดังนี้

1.คลัสเตอร์โรงแป้งมันอีสาน ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเป็นหญิง อ.โนนไทย จากนั้นได้ค้นหาพบผู้ป่วย อ.โนนไทย และ อ.เมือง ป่วยสะสม 56 ราย

2.คลัสเตอร์บริษัท ราชสีมา-จอหอโภคภัณฑ์ จำกัด โรงงานชำแหละสุกร บ้านหนองออก ต.จอหอ อ.เมือง เชื้อลุกลาม 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.โนนไทย ป่วยสะสม 70 ราย

3.คลัสเตอร์บริษัท หินโบราณ จำกัด ต.หมูสี อ.ปากช่อง ลูกจ้างฝ่ายผลิตทุกแผนกประกอบด้วยแกะสลัก,เก็บหน้า 1,เก็บหน้า 2,เก็บหน้า 3 ,จัดส่ง,เจียร,แท่นเลื่อย ฯลฯ ติดเชื้อและลุกลามสู่ครอบครัว ป่วยสะสม 31 ราย  

4.คลัสเตอร์หมู่ 8 ต.ทองหลาง อ.จักราช สอบสวนโรคเป็นการสัมผัสเชื้อจากกิจกรรมทางสังคมทั้งไปมาหาสู่และร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ผู้ป่วยบุคคลในครอบครัวและเพื่อนบ้าน ป่วยสะสม 16 ราย

5.คลัสเตอร์หมู่ 21 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ พบผู้ป่วยรายแรกเป็นชายอายุ 88 ปี ประวัติเดินทางไปร่วมงานกฐินสามัคคีที่วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) จ.ชัยภูมิ ค้นหาผู้ป่วยพบการติดเชื้อในเครือญาติและเพื่อนบ้าน โดยนั่งรถคันเดียวกันไปงานกฐินสามัคคีและงานลอยกระทง ซึ่งมีหญิงอายุ 31 ปี เป็นครูผู้สอนรับจ้างสอนพิเศษนำเชื้อไปติดนักเรียนในพื้นที่ 4 ราย ป่วยสะสม 18 ราย

6.คลัสเตอร์บ้านไทยสามัคคี หมู่ 14 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ พบผู้ป่วยรายแรกเป็นชายอายุ 31 ปี ประกอบอาชีพขายแพะ เดินทางไปหลายพื้นที่นำเชื้อมาติดครอบครัว เครือญาติและเพื่อนบ้าน ป่วยสะสม 17 ราย