สภากาชาดไทยเปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา ฟรี

สภากาชาดไทยเปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา ฟรี

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนให้บริการ "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกลุ่ม 2 กลุ่ม สามารถเช็คเงื่อนไขและลงทะเบียนเลือกวันฉีดได้เลย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนให้บริการ "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกลุ่ม 2 กลุ่ม คือผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์อายุตั้งแต่ 18 ปีที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนผ่าน https://vaccine-trcs.kcmh.or.th (คลิกที่นี่)

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- โมเดอร์นาเผยวัคซีนป้องกันโควิดสายพันธุ์โอไมครอนพร้อมจำหน่ายต้นปีหน้า

- แฮชแท็กเดือด #ขายสิทธิ์โมเดอร์นา "ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" ประกาศให้ฉีดฟรี

 

เงื่อนไข-คุณสมบัติ "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) ฟรี

 

1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" มาก่อนจะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) 2 เข็มมีระยะห่าง 4 สัปดาห์

 

  • เลือกวัน "ฉีดวัคซีน" เข็มที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค.2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 5 ม.ค.2565
  • เลือกวัน "ฉีดวัคซีน" เข็มที่ 1 วันที่ 7 ธ.ค.2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 4 ม.ค.2565

 

2.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปที่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า , ไฟเซอร์ , โมเดอร์นา ครบ 2 เข็มแล้วโดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ก่อน 31 กรกฎาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

 

หรือเคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม , ซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้วโดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

 

เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 1 , 2 , 3 , 8 , 9 , 10 , 11 ธ.ค.2564 เมื่อลงทะเบียนแล้วและกดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน

 

 

หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ 

 

  • กรุณานำบัตรประชาชนสมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
  • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์
  • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 065-205-3686, 02-252-0161-4 ในวันและเวลาทำการ

 

สภากาชาดไทยเปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา ฟรี