ว่าที่นายก อบต. กระหึ่ม "ขอบคุณ" สั่งรถแห่วิ่งทั้งวันรอบตำบล

รถแห่กระจายเสียง ว่าที่นายก อบต. กระหึ่ม "ขอบคุณ" ทั้งวันรอบตำบล

ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรีรายงานบรรยากาศหลังการประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.)ใน 55 อบต.ทั้ง 7 อำเภอของ จ.ปราจีนบุรี พบรถแห่กระจายเสียงของว่าที่นายกองค์การส่วนบริหารส่วนตำบล (อบต.) วิ่งกระจายเสียงขอบคุณกับประชาชนตลอดทั้งวัน

จากรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คนเก่า แต่ก็มีในบางพื้นที่ที่เป็นคนใหม่ แต่ก็ล้วนหน้าเก่า คือเป็นนักการเมืองทั้งในระดับชาติ อดีตผู้สมัคร สส. หรือ ในอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) แล้ว ลงมาสู่สนามเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พบผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 82 เปอร์เซนต์

โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งในทั้ง 7 อำเภอ ดังนี้ อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ดงขี้เหล็ก นายอุดม ตระกูลษา จำนวน 8,434 คะแนน อบต.ดงพระราม นายสำรวย สุบุตรดี จำนวน 11,335 คะแนน อบต. ท่างาม นายแสวง ม่วงสังข์ จำนวน 3,729 คะแนน อบต.บางเดชะ ดาบตำรวจศิลปชัย วงษ์นิกร จำนวน 2, 553 คะแนน อบต.บ้านพระ นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ จำนวน 12,422 คะแนน อบต.รอบเมือง นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์ จำนวน 4,983 คะแนน อบต.วัดโบสถ์ จ่าสิบเอกต้องชนะ กลับน้อย จำนวน 2,222 คะแนน อบต.เนินหอมนายเกียรติ ศิริวัฒน์ภัทรา จำนวน 6, 111 คะแนน อบต.โคกไม้ลาย นายปราโมช สิงหกุล จำนวน 3,320 คะแนน อบต. โนนห้อม นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี จำนวน 3,040 คะแนน อบต. ไม้เค็ด นายนิพล สมสกุล จำนวน 9,175 คะแนน

อ.กบินทร์บุรี อบต.กบินทร์ นายกฤษฏากรณ์ สุริยวงษ์ จำนวน 7,999 คะแนน อบต.นนทรี นายเถียว พันชำนาญนวล จำนวน 7,333 คะแนน อบต.นาแขม นายบัญญัติ พรมภักดี จำนวน 3,862 คะแนน อบต.บ่อทองนายมาโนช พินิจชอบ จำนวน 4,828 คะแนน อบต.บ้านนา นายประครอง จูอุทัยตระกูล จำนวน 6,956 คะแนน อบต.ย่านรี นายทองหลาง พิลาโทจำนวน 6,274 คะแนน อบต.ลาดตะเคียน นายพิศิษฐ กัณหารื จำนวน 7,319 คะแนน อบต.วังดาล นายไพบูลย์ ช่างฉาย จำนวน 6, 412 คะแนน อบต.วังตะเคียนนายวรวิทย์ ยังคิด จำนวน 8,375 คะแนน อบต. วังท่าช้าง นางสาวภัทริน ภู่มณี จำนวน 1,2414 คะแนน อบต. หาดนางแก้ว นายสมเกียรติ สมโภชน์ จำนวน 3,353 คะแนน อบต. เขาไม้แก้ว นายประยูร สมโภชน์ จำนวน 6,960 คะแนน อบต.เมืองเก่า นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว จำนวน 9,877 คะแนน

อ.นาดี อบต. ทุ่งโพธิ์ นายชูชาติ บำรุง จำนวน 5,532 คะแนน อบต.นาดี นายวัชรพล ศรีอวน จำนวน 6,000 คะแนน อบต.บุพราหมณ์ นายสุนันต์ พยัคย์ฤทธิ จำนวน 1,065 คะแนน อบต.สะพานหินนายณรงศักดิ์ สื่อคำหาญ จำนวน 2,726 คะแนน อบต.สำพันตานายวิชัย หัดเจริญ จำนวน 4,433 คะแนน อบต.แก่งดินสอนายสำราญ อ่อนอรุณ จำนวน 7,787 คะแนน

อ.บ้านสร้าง อบต.บางกระเบานายสมนึก มณฑา จำนวน 2,058 คะแนน อบต.บางปลาร้านางเจริญศรี บุญธรรมเจริญ จำนวน 4,411 คะแนน อบต.บางพลวงนายจิตรกร แก้วโทรเลิศ จำนวน 4,465 คะแนน อบต.บางยางนายชัยชนะ นวลสุวรรณ์ จำนวน 3,078 คะแนน อบต.บางเตยนายบุญส่ง จำนง จำนวน 2,164 คะแนน อบต.บางแตนนายบุญเตือน อินคง จำนวน 3,617 คะแนน อบต.บ้านสร้างสิบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์ จำนวน 2,393 คะแนน

อ.ประจันตคาม อบต.คำโตนดนายสุชาติ เดชสุภา จำนวน 5,965 คะแนน อบต.ดงบังนายสมนึก สมใจ จำนวน 3,244 คะแนน อบต.บุฝ้ายนายสมชาย ศรีกลำ จำนวน 4,078 คะแนน อบต.บ้านหอย ดาบตำรวจปัณณทัต คร้ามไพบูลย์ จำนวน 3,704 คะแนน อบต.ประจันคคามนายนัฐพล เดชสุภา จำนวน 3,475 คะแนน อบต.หนองแก้วนางปวีณา เทศยุคุณธร จำนวน 3,716 คะแนน อบต.หนองแสง นางสาวพิกุล ขยันคิด จำนวน 2,843 คะแนน อบต.เกาะลอยนายสมพิษ กุลธรรม จำนวน 3,866 คะแนน

อ.ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบูรณ์นายพีรมิตร สัมฤทธิ์ จำนวน 5, 758 คะแนน อบต.ดงกระทงยามนายพิศณุ เข็มเงิน จำนวน 4,215 คะแนน อบต.ท่าตูมนายโยธิน พงษ์อ้อ จำนวน 1 6,781 คะแนน อบต.บ้านทามนายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา จำนวน 2,647 คะแนน อบต.ศรีมหาโพธินายมาโนช พูลเฉลิมจำนวน7,808 คะแนน อบต.หนองโพรงนายวิชัย สายพนัส จำนวน 9,517 คะแนน อบต.หัวหว้านายสุรชัย ทนสิงห์จำนวน 8,074 คะแนน

.ศรีมโหสถ อบต. โคกปีบนางพัดชา นามประสิทธิ จำนวน 2,438 คะแนน อบต.โคกไทย นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน จำนวน5,532 คะแนน อบต. ไผ่ชะเลือดนายสมยส จาตุรนต์ จำนวน 2,380 คะแนน