ผลจับสลาก “นายก อบต.” วังน้ำคู้ ครั้งแรกของไทย หลัง 2 ผู้สมัครคะแนนเท่ากัน

ผลจับสลาก “นายก อบต.” วังน้ำคู้ ครั้งแรกของไทย หลัง 2 ผู้สมัครคะแนนเท่ากัน

ผลจับสลากออกแล้ว! "จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ" ดวงดีนั่ง “นายก อบต.” วังน้ำคู้ คนใหม่ หลังผลคะแนนเลือกตั้ง คะแนนออกมาเสมอกัน จึงต้องมีการจับสลาก ตามกติกาของ กกต. เป็นครั้งแรกของไทยที่หา นายก อบต.จากการจับสลาก

จากกรณีผู้สมัคร "นายก อบต." วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก คะแนนเท่ากัน 2 คน คือ หมายเลข 1 จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ ได้ 1,213 คะแนน ,หมายเลข 2 นายวิเศษ ยาคล้าย ได้ 1,213 คะแนน ทั้งนี้ตามระเบียบ ทาง กกต.ได้ใช้วิธีการจับสลาก เมื่อเวลา 14:00 น. ที่ผ่านมา เพื่อหาผู้ชนะได้รับเลือกเป็น "นายก อบต."

ผลจับสลาก “นายก อบต.” วังน้ำคู้ ครั้งแรกของไทย หลัง 2 ผู้สมัครคะแนนเท่ากัน


นายอรรฆพร บุญเจือ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ได้ชี้แจงขั้นตอนในการจับสลากว่า วิธีการจับสลาก กรณีผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากัน 

กรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน อันเป็นเหตุให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นเกินจำนวน ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน จัดให้มีการจับสลากภายในสามวัน นับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครทราบกำหนดวัน เวลา และสถานที่จับสลากดังกล่าว

โดยการจับสลาก ให้ดำเนินการจับสลาก 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนชื่อผู้สมัคร ที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน ที่จะต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกัน แล้วใส่ในภาชนะทึบแสง ทำการเขย่าภาชนะให้สลากคละกัน เพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครใด 

แล้วให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัคร จากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครนั้น เป็นผู้มีสิทธิจับสลาก เพื่อได้รับเลือกตั้งก่อน ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับถัดไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลาก เพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นลำดับถัดไปตามลำดับ จนครบผู้สมัครทุกคนที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน

ผลจับสลาก “นายก อบต.” วังน้ำคู้ ครั้งแรกของไทย หลัง 2 ผู้สมัครคะแนนเท่ากัน

การจับสลากครั้งที่ 2 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำสลากเท่ากับจำนวนผู้สมัครที่จะต้องจับสลาก ซึ่งมีข้อความในสลากว่า "ได้รับเลือกตั้ง" เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่ นอกจากนั้น เป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า "ไม่ได้รับเลือกตั้ง"

ผู้สมัครผู้ใดจับสลากซึ่งมีข้อความว่า "ได้รับเลือกตั้ง" ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น การจับสลากให้กระทำต่อหน้าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้บันทึกแสดงผลการจับสลากแล้ว รายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว

ซึ่งผลการจับสลากในครั้งนี้ปรากฏว่า "จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ" เป็นผู้จับได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ คนใหม่ และถือว่าเป็นการจับสลากหานายก อบต.แห่งแรกของพิษณุโลก และประเทศไทย ท่ามกลางการแสดงความยินดีของญาติและกองเชียร์ที่มาร่วมลุ้น และให้กำลังใจผู้สมัครในการจับสลากในครั้งนี้

ผลจับสลาก “นายก อบต.” วังน้ำคู้ ครั้งแรกของไทย หลัง 2 ผู้สมัครคะแนนเท่ากัน ด้านจ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ รู้สึกว่าเป็นธรรมอย่างมาก ถึงแม้จะมีคะแนนเท่ากัน และต้องมาจับสลาก ทำให้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารู้สึกตื่นเต้น และได้ไปบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดพิษณุโลกเอาไว้ อาทิ พระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และศาลพระภูมิเจ้าที่ บริเวณหน้า อบต.อีกทั้งได้ทำการแก้เคล็ด ด้วยการเดินขึ้นไปที่ห้องนายก อบต.อีกด้วย ซึ่งหลังจากนี้หากมีการรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว ก็จะไปแก้บนในภายหลัง