เช็คประกาศ กทม. ไฟเขียว ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธ.ค. 64

เช็คประกาศ กทม. ไฟเขียว ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธ.ค. 64

ออกประกาศ เช็คด่วน! กทม. ประกาศให้ร้านอาหารบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 5 ทุ่ม ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 64

จากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 มี มติผ่อนคลายมาตรการ ดังนี้

1. ร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64

2. สถานที่ตามประกาศก่อนหน้านี้ ยังคงปิดตามเดิม จนถึง 31 ธันวาคม 2564

3.สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันที่ได้รับการผ่อนปรนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย สามารถผ่อนปรนได้แต่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้

เช็คประกาศ กทม. ไฟเขียว ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธ.ค. 64

เช็คประกาศ กทม. ไฟเขียว ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธ.ค. 64