สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์แห่งกัมพูชาสิ้นพระชนม์ที่ฝรั่งเศส

สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์แห่งกัมพูชาสิ้นพระชนม์ที่ฝรั่งเศส

สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ อดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชา และเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชาองค์ปัจจุบัน

เฟซบุ๊คของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ยืนยันข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระเชษฐาต่างพระมารดาพระองค์นี้เช่นกัน

สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ทรงประชวรต่อเนื่องตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในกัมพูชาเมื่อปี 2561  ขณะที่หม่อมอู๊ก พัลลา พระชายาวัย 39 ปี ซึ่งประทับในรถคันเดียวกัน ได้รับบาดเจ็บหนัก และถึงแก่กรรมในเวลาต่อมา ส่วนสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ทรงเดินทางไปรักษากระดูกเชิงกรานที่กรุงปารีสตั้งแต่ช่วงปลายปี2562 

สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากฝรั่งเศส และทรงเริ่มเข้าสู่วงการการเมืองกัมพูชาเมื่อปี 2526 ด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคฟุนซินเปค

ต่อมาทรงชนะการเลือกตั้งที่สหประชาชาติ(ยูเอ็น)ให้การสนับสนุนเมื่อปี 2536 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพหลังการล่มสลายของเขมรแดงและการสิ้นสุดสงครามกลางเมืองเป็นเวลา 30 ปี

สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมเด็จฯฮุน เซน ก่อนที่จะถูก ฮุน เซ็น ก่อรัฐประหารเมื่อปี2540 โดยที่ ฮุน เซน ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาจนถึงปัจจุบัน

แม้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ทรงพยายามกลับสู่ตำแหน่งทางการเมืองอีกหลายครั้ง รวมถึงการก่อตั้งพรรคนโรดม รณฤทธิ์ เมื่อปี2549 แต่ก็ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้