"เลือกตั้ง อบต." ผอ.กกต.แพร่ ยันบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฉีกขาด เป็นอุบัติเหตุ

"เลือกตั้ง อบต." ผอ.กกต.แพร่ ยันบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฉีกขาด เป็นอุบัติเหตุ

ผอ.กกต.แพร่ ยันบัตรลงคะแนน "เลือกตั้ง อบต." ฉีกขาดโดยไม่ได้เจตนาจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 2 บัตร ไม่ใช้การฉีกบัตรเลือกตั้ง พร้อมมีการร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง และการซื้อเสียง

เมื่อเวลา 17.00 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายพิทักษ์  คำอุ่น  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า "เลือกตั้ง อบต." ได้รับรายงานเบื้องต้นจาก คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ 4 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ว่าได้เกิดอุบัติเหตุทำให้มี "บัตรเลือกตั้ง" ฉีกขาด

"เลือกตั้ง อบต." ผอ.กกต.แพร่ ยันบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฉีกขาด เป็นอุบัติเหตุ

จากการรายงานทราบว่า ทั้งสองกรณีไม่ได้ถือว่าเป็นการฉีกบัตรเลือกตั้ง แต่เกิดจากบัตรเลือกตั้งฉีกขาดจากอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจ กรณีแรก เกิดจากผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง อายุ 72 ปี  มีอาการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เมื่อรับบัตรทั้ง 2 ใบแล้ว กำลังที่จะนำบัตรลงคะแนนเลือกตั้งไปที่คูหาเพื่อกาบัตรเลือกตั้งแต่ได้ล้มตัวลงก่อนถึงคูหาหาบัตรเลือกตั้งทำให้บัตรฉีกขาด 1 ใบ ที่เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่

"เลือกตั้ง อบต." ผอ.กกต.แพร่ ยันบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฉีกขาด เป็นอุบัติเหตุ

กรณีที่สอง เกิดจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 67 ปี เมื่อรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง 2 ใบ แล้วเข้าคูหาเลือกตั้ง ได้ใช้มือรูดบัตรที่พับเพื่อนำไปใส่ในหีบบัตร แต่ได้รีดบัตรแรงไปจนทำให้เกิดการฉีดขาดไป 1 ใบที่ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่ 4 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ทั้งนี้บัตรทั้ง 2ใบที่ฉีกขาด ทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้ นำมาแยกออกมาเก็บไว้ต่างหากไม่หย่อนรวมกับบัตรที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งและถือว่าเป็นบัตรที่ไม่ได้มีการนับคะแนนแต่อย่างใด

"เลือกตั้ง อบต." ผอ.กกต.แพร่ ยันบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฉีกขาด เป็นอุบัติเหตุ

นอกจากนี้ นายพิทักษ์ คำอุ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการรับสมัครการเลือกตั้ง นายก และ สมาชิก อบต. หรือ "เลือกตั้ง อบต." มีการร้องเรียนมายัง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ จำนวน 2 เรื่อง  เรื่องแรก ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ไม่วางตัวเป็นกลางมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครรับการเลือกตั้งรายหนึ่งรายใดได้รับการเลือกตั้ง  

เรื่องที่สอง มีการให้อามิสสินจ้างรางวัลหรือการซื้อเสียง เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร  ทั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ของ กกต.ว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลหรือไม่  ส่วนการนับผลคะแนนการเลือกตั้ง นายก และ สมาชิสภา อบต.  น่าจะทราบผลได้ประมาณ 19.30 น. ของวันนี้

"เลือกตั้ง อบต." ผอ.กกต.แพร่ ยันบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฉีกขาด เป็นอุบัติเหตุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิก อบต.ของจังหวัดแพร่ มีการเลือกตั้งจำนวน 57 แห่ง และได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดแพร่ เป็นอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมาการเลือกตั้ง นายก เทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ในพื้นที่จังหวัดแพร่ มีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี หน้าใหม่ถึงกว่า 80 เปอร์เซนต์