"กกต."เผยพบร้องเรียน"เลือกตั้งอบต."262เรื่อง ส่วนใหญ่ "ซื้อเสียง"

"กกต."เผยพบร้องเรียน"เลือกตั้งอบต."262เรื่อง ส่วนใหญ่ "ซื้อเสียง"

"รองเลขาฯกกต." เชิญชวน ปชช. ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง "อบต." ให้ได้ตัวแทนที่ดี พัฒนาท้องถิ่น ขอให้มั่นใจ มาตรการป้องกัน "โควิด" เผย พบร้องเรียน 262 เรื่อง ส่วนใหญ่ เรื่องซื้อเสียง ระบุ หากพบเบาะแสทุจริตแจ้ง กกต.ประจำจว. ได้

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า การเปิดหน่วยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ จำนวน 62,972 หน่วยเลือกตั้ง ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง

โดยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

มีจำนวนทั้งสิ้น 27,617,988 คน จำแนกเป็น

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศชาย จำนวน 13,431,528 คน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศหญิง จำนวน 14,186,460 คน

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

มีจำนวนทั้งสิ้น 135,500 คน จำแนกเป็น

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 123,236 คน

ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12,264 คน

ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดี มีคุณภาพเข้าไปพัฒนาท้องถิ่น “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 นาฬิกา โดยพร้อมเพรียงกัน

กรณีที่มีประชาชนบางส่วนกังวลว่า จะเกิดคลัสเตอร์ใหม่นั้น ยืนยันว่า การเลือกตั้งอบต.ครั้งนี้เพิ่มความเข้มข้นตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการกำหนดจุดคัดกรองต่างๆรวมถึงจัดให้มีคูหาพิเศษสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งทุกจุด ทุกขั้นตอน จะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อทำความสะอาดทุกจุด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกัน รวมถึงเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิ

ส่วนรายงานเรื่องการซื้อสิทธิหากมีพยานหลักฐาน ก็สามารถแจ้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนได้ที่ กกต.ประจำจังหวัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน มีการใช้แอพพลิเคชั่นตาสับปะรด ติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน ก็มีรายงานเข้ามาบ้างแล้ว โดยร.ต.อ.ชนินท์ น้อยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายคดีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยสถิติเรื่องร้องเรียนล่าสุดทั้งหมด 262 เรื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการซื้อเสียง ทั้งนี้ รายละเอียดยังอยู่ในชั้นสอบสวน

สำหรับ ปรากฏการณ์ที่ประชาชนแห่กลับบ้านเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทำให้การจราจรติดขัดตลอดสาย แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประชาชนให้ความร่วมมือทั้งนี้ การใช้สิทธิ์ก็จะมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนื่องจากอยู่ห่างไกลหรือเจ็บป่วย สามารถแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในกรอบระยะเวลา 7 วัน ถึงวันที่ 5 ธันวาคมนี้ โดยแจ้งเหตุผ่าน 3 ช่องทางคือ แจ้งเหตุด้วยตนเองที่ที่ว่าการอำเภอที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน ทางไปรษณีย์ และแจ้งผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือสามารถมอบหมายให้ผู้แทนยื่นแทนได้ สำหรับคนที่ไม่สะดวกยื่นเอง