นิด้าโพล เผย ประชาชนไม่เห็นด้วยหนังโป๊เสรี คนส่วนใหญ่ไม่เคยดูหนังสือโป๊

นิด้าโพล เผย ประชาชนไม่เห็นด้วยหนังโป๊เสรี คนส่วนใหญ่ไม่เคยดูหนังสือโป๊

นิด้าโพล เปิดเผยว่า ประชาชนไม่เห็นด้วยหนังโป๊เสรี จะส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ทำให้หมกมุ่นกับเรื่องเพศมากจนเกินไป ชี้ คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยดูหนังสือโป๊

วันที่ 28 พ.ย. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “หนังโป๊เสรี จะเอาหรือไม่” เกี่ยวกับข้อเสนอให้สามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเคยดูหนังสือโป๊ของประชาชน พบว่า

-ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.14 ระบุว่า ไม่เคยดู

-ร้อยละ 45.78 ระบุว่า เคยดู

-ร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

สำหรับการเคยดูหนังโป๊ของประชาชน พบว่า

-ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.50 ระบุว่า เคยดู

-ร้อยละ 43.50 ระบุว่า ไม่เคยดู

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอให้สามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี พบว่า

-ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.89 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ทำให้หมกมุ่นกับเรื่องเพศมากจนเกินไป ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธจึงขัดต่อศีลธรรม อันดีงามของประเทศ อาจทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และการล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มมากขึ้น

-ร้อยละ 14.15 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ อาจส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ยากต่อการควบคุม อาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธจะให้เปิดเสรีเลยไม่ได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ควรมีขอบเขต เช่น การจำกัดช่วงอายุ

-ร้อยละ 12.55 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ยุคสมัยใหม่ให้การยอมรับ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ และเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้

-ร้อยละ 7.98 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ สังคมปัจจุบัน เปิดกว้างยอมรับเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ถึงไม่เปิดเสรี ก็มีการลักลอบผลิตอยู่ดี

-ร้อยละ 2.43 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผย ประชาชนไม่เห็นด้วยหนังโป๊เสรี คนส่วนใหญ่ไม่เคยดูหนังสือโป๊