กกต.กลางตรวจหน่วยเลือกตั้งเมืองสามหมอก

กกต.กลางตรวจหน่วยเลือกตั้งเมืองสามหมอก

คณะกรรมการการเลือกตั้งจากส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งและสังเกตการณ์การส่งมอบอุปกรณ์ ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน วอนประชาชนไปใช้สิทธิให้ได้มากกว่า ร้อยละ70

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะได้เดินทางมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งและสังเกตการณ์การส่งมอบอุปกรณ์ ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 โดยมี นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ โดยในการมาในครั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยเลือกตั้ง 2 แห่งคือ ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.หมอกจำแป่ อ.เมือง และ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม 

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ได้ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนมีความตื่นตัวเป็นพิเศษ และ กกต.ก็มีความพร้อม โดยมีการคุมเข้มเป็นพิเศษ   ทั้งนี้  กกต.มุ่งหวังว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิให้มากกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น  2 ครั้งที่ผ่านมา เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้บริหารท้องถิ่นจะจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชน และ สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น

“8 ปีที่รอคอย ขอให้เป็นการรอคอยที่มีคุณภาพ และการเลือกตั้งครั้งนี้หวังอย่างยิ่งว่าอุปสรรคต่างๆ จะเกิดขึ้นน้อยที่สุด จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีสิทธิ อย่าละเลยการใช้สิทธิ  วันที่ 28 พฤศจิกายน ท่านจะได้คนดี หรือคนที่ชื่นชอบ ท่านจะต้องออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงกัน ”ซึ่ง อยากจะขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน มาใช้สิทธิให้มากที่สุด และควรมาใช้สิทธิ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  เพื่อที่จะได้คนที่มีคุณภาพไปบริหารท้องถิ่น และไม่ต้องการที่จะให้มีโกงการเลือกตั้ง ทั้งนี้ให้ประชาชน เป็นผู้ตัดสินใจว่า ควรเลือกคนที่มีความรู้ ความสามารถเข้าไปบริหาร เพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองมีการพัฒนาไปในแนวทาง ตามที่ประชาชนเจ้าของประเทศต้องการ