รวม 8 จุด "ฉีดวัคซีน" ทั่ว จ.นนทบุรี 29 พ.ย.-3 ธ.ค.2564 ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น

รวม 8 จุด "ฉีดวัคซีน" ทั่ว จ.นนทบุรี 29 พ.ย.-3 ธ.ค.2564 ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รวบรวมจุดเปิดวอล์คอิน (Walk in) ฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.2564 สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติอายุ 18 ปีขึ้นไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รวบรวมจุดเปิดวอล์คอิน (Walk in) ฉีดวัคซีน สูตร แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) หรือ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + ไฟเซอร์ (Pfizer) ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.2564 สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติอายุ 18 ปีขึ้นไป

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน AIS" มีสูตรไหน ใครฉีดได้บ้าง เช็คที่นี่ครบจบ

- วันนี้ "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปลี่ยนให้ฉีดไฟเซอร์-โมเดอร์นา ฟรี

 

1. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.2564 เวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 100-200 คน/วัน สูตรแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 

 

2. โรงพยาบาลบางใหญ่ วันที่ 29 พ.ย.2564 เวลา 8.30-15.30 น. จำนวน 500 คน/วัน สูตรแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

3. โรงพยาบาลปากเกร็ด วันที่ 30 พ.ย.2564 เวลา 9.00-12.00 น.จำนวน 500 คน/วัน สูตรแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 

 

4. โรงพยาบาลบางกรวย วันที่ 29 30 พ.ย. และ 3 ธ.ค.2564 เวลา 8.00-15.00 น.จำนวน 1,000 คน/วัน สูตรแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)  หรือ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

5. โรงพยาบาลไทรน้อย วันที่ 2 ธ.ค.2564 เวลา 11.00-15.00 น. จำนวน 1,000 คน/วัน สูตรแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

 

6. โรงพยาบาลบางบัวทอง2 วันที่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค.2564 เวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 100 คน/วัน สูตรแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

7. โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี วันที่ 3 ธ.ค.2564 เวลา 9.00-11.00 น.จำนวน 200 คน/วัน สูตรแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 

 

8. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 26 และ 29 พ.ย.2564 เวลา 8.00-12.00น. จำนวน 500 คน /วัน สูตรแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

สำหรับชาวต่างชาติ ต้องมี passort แสดงตน

 

รวม 8 จุด "ฉีดวัคซีน" ทั่ว จ.นนทบุรี 29 พ.ย.-3 ธ.ค.2564 ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น