ชาวสวนปาล์มใต้เคลื่อนไหว ยื่นหนังสือถึง "ลุงตู่" กรณี กบง.ปรับสูตรน้ำมัน

ชาวสวนปาล์มใต้เคลื่อนไหว ยื่นหนังสือถึง "ลุงตู่" กรณี กบง.ปรับสูตรน้ำมัน

ชาวสวนปาล์มใต้เคลื่อนไหว ยื่นหนังสือถึง "ลุงตู่" กรณี กบง.ปรับสูตรน้ำมันดีเซล ยกเลิก บี 10 และบี 20 เหลือเพียง บี 7 ชนิดเดียว

จากกรณีที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ปรับสูตรน้ำมันดีเซล ยกเลิก บี 10 และบี 20 เหลือเพียง บี 7 ชนิดเดียวนั้น วันนี้ (26 พ.ย.64 )ที่ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการประชุมหารือของประธานสภาเกษตรกร 4 จังหวัดคือ จ.ชุมพร/สุราษฎร์ธานี/กระบี่และ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมการเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวโดยมีนายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานีและรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธาน โดยมติในที่ประชุมจะให้ 26 จังหวัดพื้นที่ปลูกปาล์มทำหนังสือฉบับเดียวกันยื่นต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนต่อรัฐบาลให้ทบทวนและยกเลิกนโยบายดังกล่าวเพราะ กบง.ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการประกาศนโยบายดังกล่าว

นายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานีและรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในที่ประชุมได้ข้อสรุป 3 ข้อคือ 1.คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)ไม่มีอำนาจในการประกาศนโยบาย โดยกบง.มีอำนาจแค่เสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)จากนั้น กนป.เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 2. บี10และบี20 เหลือเพียง บี7เป็นนโยบายของรัฐบาล 3.มีผลกระทบต่อราคาปาล์มในระยะยาว

 

 โดยวันนี้มีการนัดหารือประชุมจะมีการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด และวันนี้ที่ จ.สุราษฎร์ธานีจะยื่นเป็นที่แรกจากนั้นจะยื่นให้ครบทั้ง 26 จังหวัดในพื้นที่ปลูกปาล์ม โดยหนังสือเป็นฉบับเดียวเหมือนกันหมดทั้งประเทศ เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนให้รัฐบาลได้ทบทวน

ด้านนายวรพรรณ เลขพล อายุ 55 ปี เกษตรกรชาวสวนปาล์ม อ.ท่าชนะ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว เพราะจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างมาก เนื่องจากการปรับสูตรน้ำมันทำให้มีการใช้น้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นไบโอดีเซลลดลง ส่งให้ราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง จากปัจจุบันที่ราคาผลปาล์มปรับขึ้นไปสูงถึงกิโลกรัมละ 8 บาท ตามทิศทางราคาตลาดโลกที่มีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้น ถือเป็นช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรจะขายผลปาล์มได้ในราคาดังกล่าวจากที่เคยได้กิโลกรัมละ 2-4 บาทมาโดยตลอดและรัฐบาลก็ไม่เคยเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

 

และราคาในปัจจุบันก็ไม่ถือว่าเป็นราคาที่ชดเชยการขาดทุนแต่ก็พอทำให้เกษตรกรพออยู่ได้บ้าง คิดว่ากลุ่มคนปลูกปาล์มกว่า 2 แสนคนน่าจะเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านมติดังกล่าวของรัฐบาล เพราะเห็นว่าไม่เป็นธรรมต่อชาวสวนปาล์มน้ำมัน

นโยบายเอื้อให้กับนายทุนรายใหญ่ทั้งๆที่เคยมีนโยบายส่งเสริมให้ปลูกพืชพลังงาน ชาวสวนก็มีความหวังว่าปลูกปาล์มน้ำมันแล้วจะมีตลาดรองรับนำไปผลิตเป็นพลังงานแต่นโยบายก็ไม่มีความแน่นอน ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมายุ่งเกี่ยวกับน้ำมันดีเซลจากบี10,บี 20 ขณะนี้เกษตรกรรู้สึกได้ว่ารัฐบาลกำลังรังแกเกษตรกร

ล่าสุดเมื่อเวลา 14.20 น.ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยวุฒิ จิตต์นุพงศ์ นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผ่านทางจังหวัดโดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับมอบและจะนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาต่อไป