สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิด "รับสมัครนายสิบ" 6,599 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิด "รับสมัครนายสิบ" 6,599 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 หรือ "รับสมัครนายสิบ" จำนวน 6,599 อัตรา เริ่ม 29 พ.ย.-7 ธ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่ประกาศเปิด รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2564 หรือ "รับสมัครนายสิบ" จำนวน 6,599 อัตรา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม 2564

 

อัตราที่เปิด "รับสมัครนายสิบ" มีดังนี้

 • บช.น. 729 อัตรา
 • ภ.1 870 อัตรา
 • ภ.2 530 อัตรา
 • ภ.3 770 อัตรา
 • ภ.4 560 อัตรา
 • ภ.5 700 อัตรา
 • ภ.6 780 อัตรา
 • ภ.7 430 อัตรา
 • ภ.8 240 อัตรา
 • ภ.9 390 อัตรา
 • บช.ภ. 600 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิด "รับสมัครนายสิบ" 6,599 อัตรา

คุณสมบัติ "รับสมัครนายสิบ" ตำรวจ ดังนี้

 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
 2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด

 

กำหนดการ "รับสมัครนายสิบ" ตำรวจ 

 • ประกาศรับสมัคร : วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2564
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต : วันที่ 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564 (คลิกที่นี่)
 • สอบข้อเขียน : วันที่ 30 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก : วันที่ 25 มีนาคม 2565

หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบ 

 • ตำรวจภูธรภาค 1 โทร. 03 622 5225ตำรวจภูธรภาค 2โทร. 03 827 8201
 • ตำรวจภูธรภาค 3 โทร. 04 437 1389ตำรวจภูธรภาค 4โทร. 04 346 5739
 • ตำรวจภูธรภาค 5 โทร. 05 482 9883ตำรวจภูธรภาค 6โทร. 05 622 2251
 • ตำรวจภูธรภาค 7 โทร. 03 424 2753 หรือ 03 425 4312ตำรวจภูธรภาค 8โทร. 07 740 5423
 • ตำรวจภูธรภาค 9 โทร. 07 321 2870กองบัญชาการตำรวจนครบาลโทร. 02 280 5187

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิด "รับสมัครนายสิบ" 6,599 อัตรา

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง www.policeadmission.org