"วราวุธ" เผยความสำเร็จจัดงานเปิดตัวทศวรรษแห่งมหาสมุทร

รมว.ทส. เผยความสำเร็จจัดงานเปิดตัวทศวรรษแห่งมหาสมุทร ไทยพร้อมเป็นผู้นำขับเคลื่อนการดำเนินงาน “กรมทะเล” เตรียมสรุปผลลัพธ์ทำแผนปฏิบัติการ

การประชุม The UN Ocean Decade Kickoff Conference for Western Pacific and Its Adjacent Areas ที่ประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ IOC-WESTPAC พร้อมด้วยพันธมิตร สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย จัดประชุมเปิดตัวเป็นภูมิภาคแรกของโลก ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำความสำเร็จการจัดงานทั่วโลกให้ความสนใจ มั่นใจประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย พร้อมเป็นผู้นำการดำเนินงานในระดับภูมิภาค และเตรียมขยายผลสร้างความร่วมด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ต่อไป

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม The UN Ocean Decade Kickoff Conference for Western Pacific and Its Adjacent Areas ว่า การประชุมวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) เป็นพิธีเปิดการประชุมและการประชุมระดับผู้นำของกลุ่มประเทศสมาชิกแปซิฟิกตะวันตก ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ผู้นำประเทศหลายท่านได้ขึ้นกล่าวแสดงท่าที ไม่ว่าจะเป็น H.E. Dato Tuan Ibrahim Bin Tuan Man รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำ ประเทศมาเลเซีย H.E. Hong Wang รัฐมนตรีช่วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีน H.E. Takashi Yanagi รองรัฐมนตรีอาวุโส กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น H.E. Laksana Tri Handoko ประธานองค์กรวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประเทศอินนีเซีย เป็นต้น 

"วราวุธ" เผยความสำเร็จจัดงานเปิดตัวทศวรรษแห่งมหาสมุทร

สำหรับการแสดงท่าทีของผู้นำประเทศสมาชิกสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมที่จะร่วมใจกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์แห่งทศวรรษมหาสมุทร “วิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อมหาสมุทรที่เราต้องการ” อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ แก้ไขปัญหาความท้าท้ายทั้ง 10 ประการ และบรรลุผลลัพธ์ทั้ง 7 ด้าน ภายใน 10 ปี นี้ ตนคิดว่าการเรียกร้องให้ทุกประเทศสมาชิกแปซิฟิกตะวันตกร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพและสามารถช่วยให้มหาสมุทรของเราทุกคนเกิดการดูแลและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

 "แม้มหาสมุทรจะมองเหมือนพื้นที่ที่กว้างใหญ่ แต่คงไม่ใหญ่เกินกว่าที่เราทุกคนจะช่วยกันดูแลได้” นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้เป็นที่ตั้งสำนักงานประสานงานทศวรรษแห่งมหาสมุทร (Decade Coordination Office: DCO) ในแถบภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก นั่นหมายถึง ประเทศไทยจะเป็นเสมือนศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งตนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและบทบาทสำคัญในการทำงานในช่วงทศวรรษแห่งมหาสมุทร รวมถึง การขยายโอกาสในการทำงานด้านอื่น ๆ ในฐานะประเทศผู้นำ ต่อไป ทั้งนี้ ตนจะหาแนวทางในการยกระดับงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเช่นกัน โดยจะได้หารือกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้งานสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ ต่อไป" นายวราวุธ กล่าว

"วราวุธ" เผยความสำเร็จจัดงานเปิดตัวทศวรรษแห่งมหาสมุทร

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริมว่า การประชุมครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดี และได้รับความสนใจจากหน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจจากทั่วโลกกว่า 1,163 คน จาก 75 ประเทศ โดยในพิธีเปิดมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 722 ราย และลงทะเบียนเข้าร่วมอภิปรายกลุ่ม 441 ราย โดยกลุ่มประเทศสมาชิกแปซิฟิกตะวันตก 22 ประเทศ ส่งผู้แทนเข้าร่วมทั้งสิ้น 19 ประเทศ ยกเว้น ประเทศเกาหลีเหนือ ตองกา และหมู่เกาะโซโลมอน 

อย่างไรก็ตาม การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งการประชุมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จะเป็นการประชุมอภิปรายกลุ่ม (Incubator) ในอีก 17 หัวข้อ ซึ่งผลลัพธ์จากการอภิปรายกลุ่มจะสรุปเพื่อนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานทศวรรษแห่งมหาสมุทร โดยผ่านกลไกการทำงานของสำนักงานประสานงานทศวรรษแห่ง ต่อไป ทั้งนี้ ในฐานะที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานดำเนินการหลัก จะได้เร่งรัดประสานและขับเคลื่อนการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้ จะเร่งสรุปผลลัพธ์การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับ IOC-WESTPAC และประเทศสมาชิกในภูมิภาคแปซิฟิก ต่อไป อธิบดีกรม ทช.กล่าวแสดงความคาดหวัง