สภาฯ ประชุมเรียบร้อย รับหลักการ ร่างกม.เครื่องสำอาง เสียงเอกฉันท์

สภาฯ ประชุมเรียบร้อย รับหลักการ ร่างกม.เครื่องสำอาง เสียงเอกฉันท์

หลัง สภาฯ ต้องนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ แล้วเสร็จ ผลคือส.ส.ครบองค์ประชุม ได้เดินหน้าพิจารณา พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ต่อเนื่อง ก่อนลงมติรับหลักการเสียงเอกฉันท์ ท่ามกลางบรรยากาศเรียบร้อย ราบรื่น

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ที่ประชุมสภาฯ ซึ่งมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้นับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ ซึ่งใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง พบว่ามีส.ส. แสดงตนเป็นองค์ประชุม 264 คน ไม่แสดงตน 211 คน ทำให้องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่ง ที่ประชุมจึงเดินหน้าพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เครื่องสำอาง (ฉบับที่..)พ.ศ... ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่พบว่าได้ปิดการประชุมก่อนการอภิปรายแล้วเสร็จ

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมได้อภิปรายแล้วเสร็จและได้ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง (ฉบับที่..) พ.ศ...​ด้วยเสียงเอกฉันท์319 เสียง จากนั้นได้ตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณา โดยบรรยากาศการพิจารณานั้นเป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อย.