สภาป่วน!! "ฝ่ายค้าน" เอาคืน "รัฐบาล" นับองค์ฯขานชื่อ หลังถูกด่า "ขาดประชุม"

สภาป่วน!! "ฝ่ายค้าน" เอาคืน "รัฐบาล" นับองค์ฯขานชื่อ หลังถูกด่า "ขาดประชุม"

สภาฯ ป่วนตั้งแต่ไม่เริ่มเข้าประชุม หลัง "วิปรัฐบาล" เสนอเลื่อนญัตติ ตั้งEntertainment Complex แทน ญัตติ "ก้าวไกล" ป่วนซ้ำหลัง "ไพบูลย์" ด่าน "ฝ่ายค้าน"​ไม่แสดงตน ถูกแก้เผ็ด ให้นับองค์ด้วยการขานชื่อ

         ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง วันที่ 18 พฤศจิกายน ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้น โดยมีการปะทะคารมระหว่าง ส.ส.พรรครัฐบาล กับพรรคฝ่ายค้าน จนทำให้ต้องเสนอนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ พร้อมกับมีการขู่การทำหน้าที่ว่าจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญ จนทำให้ต้องพักการประชุมเพื่อยุติปัญหาที่มีข้อพิพาทระหว่างการประชุม

 

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจุดเกิดเหตุของความขัดแย้ง เกิดจากกรณีที่มีการเสนอเลื่อนญัตติที่กำหนดไว้ในการประชุมวันที่ 25 พฤศจิกายน  โดยนายอรรถกร ศิริลัทยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เสนอให้เลื่อนญัตติ ลำดับที่ 193 เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ ที่เสนอโดยนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก พรรคพลังประชารัฐ และนายอรรถกร เสนอ 

 

         แต่ถูกทักท้วงโดย พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ทักท้วงไม่เห็นด้วย พร้อมระบุว่า เนื่องจากตามวาระหากไม่เลื่อนญัตติดังกล่าวจะต้องพิจารณาญัตติ ที่ขอให้สภาฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องการกำหนดเส้นทางเสด็จ และการถวายความปลอดภัของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่เสนอโดยตน และบรรจุในวาระนานถึง 1 ปี แต่หากยืนยันจะเลื่อนตนจะเสนอให้นับองค์ประชุม

สภาป่วน!! "ฝ่ายค้าน" เอาคืน "รัฐบาล" นับองค์ฯขานชื่อ หลังถูกด่า "ขาดประชุม"

 

         ทั้งนี้นายอรรถกร ยืนยันว่าจะเลื่อนญัตติ อีกทั้งให้เหตุผลว่าได้หารือกับสมาชิกแล้ว และเห็นว่าญัตติของพล.ต.ต.สุพิศาล นั้น ไม่อยากให้นำมาพิจารณาในสภาฯ จึงเป็นสาเหตุที่ค้างปีกว่า ตนยืนยันให้เปลี่ยนระเบียบวาระ

 

         จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเพื่อตัดสิน โดยผลการลงมติเสียงข้างมากเห็นด้วยให้เลื่อนระเบียบวาระดังกล่าว ด้วยเสียง 238 เสียง ต่อ 34 เสียง งดออกเสียง 1เสียง

 

         ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดประเด็นบานปลาย เมื่อนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายว่า “หากมีการขอนับองค์ประชุมไม่ว่าครั้งใด ขอให้เผยแพร่รายนามผู้ไม่ร่วมประชุมเพื่อให้เห็นว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านขาดประชุมมากที่สุด”

 

         ทำให้เกิดประท้วงจาก ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน แม้นายชวน จะวินิจฉัยให้นายไพบูลย์ถอนคำพูดที่กล่าวหาฝ่ายค้านแล้วก็ตาม แต่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ฐานะวิปฝ่ายค้าน ประท้วงโดยยืนยันการทำหน้าท่ีของฝ่ายค้าน หากมีความเห็นต่างการประชุมเดิมไม่ไ่ด้ ดังนั้นขอใช้สิทธินับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ

สภาป่วน!! "ฝ่ายค้าน" เอาคืน "รัฐบาล" นับองค์ฯขานชื่อ หลังถูกด่า "ขาดประชุม"

         ทั้งนี้นายชวน พยายามประนีประนอม โดยระบุว่าเมื่อขอให้ถอนแล้วควรจบ อย่าต่อประเด็นอีก ขณะเดียวกันประชาชนจับตามองสภาฯ อย่าทำให้เกิดความวุ่นวาย ทั้งนี้ตนทราบว่าไม่เหมาะสมที่จะกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ส่วนสิทธิการมาประชุมนั้นเป็นเรื่องของหน้าที่

         “เมื่อขอร้องไม่ฟังจะดำเนินการให้ตามนั้น ส่วนการขอทราบชื่อว่าบุคคลใดไม่มาประชุม ไม่เคยปกปิด สภาฯ ไม่จำเป็นต้องประกาศ เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้แทนราษฎร มีวุฒิภาวะ ไม่เด็กเล็กๆ ที่จะเล่นเกเร เกตุง แม้บางเรื่องจะเป็นเรื่องน่าลำคาญรู้สึกว่าไม่พอใจ แต่ระดับความเป็นผู้แทนต้องอดทน เพื่อประเทศชาติและส่วนรวม ผมไม่ได้ตำหนิใคร ทั้งนี้มีบางครั้งที่จะได้ตามความพอใจไม่ได้ทั้งหมด มีสิทธิที่อธิบายชี้แจงด้วยเหตุและผล หากฟังก็จบ แต่หากยังตีรวน ไม่มีใครได้ ทุกฝ่ายเสื่อมเสีย ประชาลนเสียหาย ประเทศไม่ได้อะไร หากต้องการทำเพราะข้อบังคับเปิดให้ทำได้” นายชวน กล่าว

 

         ทั้งนี้นายจุลพันธ์ กล่าวว่า "ฝ่ายค้านโยนระเบิด ลุกมาว่ากันดื้อๆ เดินงานไม่ได้หากเห็นต่างกันขนาดนี้ ยืนยันให้นับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ และขอให้ดำเนินการ” แม้นายชวนจะร้องขอให้จบ เพราะได้ถอนคำพูดแล้ว

สภาป่วน!! "ฝ่ายค้าน" เอาคืน "รัฐบาล" นับองค์ฯขานชื่อ หลังถูกด่า "ขาดประชุม"

 

         จากนั้นนายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า “ที่นายไพบูลย์พูดพวกเรารับไม่ได้ทั้งที่ฝ่ายค้านรับผิดชอบมากกว่าฝ่ายรัฐบาล แต่การแสดงพฤติกรรมของนายไพบูลย์ไม่เหมาะนั่งในสภาฯ ถอนยังไม่พอ ขอให้นายไพบูลย์เอาดอกไม้ มากราบของโทษพรรคฝ่ายค้านจะให้นายจุลพันธ์ถอน”

 

 

         ต่อจากนั้น นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ชี้แจงว่า ในข้อบังคับไม่มีการเช็คองค์ประชุมระหว่างประชุม แต่หากยยืนยันขอเสนอให้นับองค์ประชุมด้วยการกดบัตร ทำให้นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวขึ้นว่า "หากทำตามที่เสนอ จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญ”

สภาป่วน!! "ฝ่ายค้าน" เอาคืน "รัฐบาล" นับองค์ฯขานชื่อ หลังถูกด่า "ขาดประชุม"

         ผู้สื่อข่าวรายงาน เหตุการณ์ตอบโต้ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง และไม่มีทีท่าจะได้ข้อยุติ ทำให้นายนิโรธ ขอให้พักการประชุม โดยนายชวน อนุญาตให้พักประชุม 15 นาที และหลังจากกลับมาประชุมอีกครั้ง นายนิโรธ ได้ถอนญัตติที่เสนอให้นับองค์ประชุมด้วยการกดบัตร จากนั้นได้ดำเนินการนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ ทั้งนี้ส.ส.ฝ่ายค้านได้วอร์คเอาท์ออกจากห้องประชุม เพื่อไม่แสดงตนร่วมเป็นองค์ประชุม ทำให้มีเพียง ส.ส.ร่วมรัฐบาลที่แสดงตน และขานชื่อเป็นองค์ประชุม.