อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 734 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 734 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 734 ราย จับตาสงขลา นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ ชลบุรี ปัตตานี ยะลา ตรัง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 24 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร 
2 สงขลา 
3 นครศรีธรรมราช 
4 เชียงใหม่ 
5 สุราษฎร์ธานี 
6 สมุทรปราการ 
7 ชลบุรี 
8 ปัตตานี 
9 ยะลา 
10 ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 734 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี

24/11/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สงขลา นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ ชลบุรี ปัตตานี ยะลา และตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 734 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 23 พ.ย. 2564)
รวม 89,894,183 โดส ใน 77 จังหวัดของประเทศไทย
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 557,392 โดส
 เข็มที่ 1 : 197,148 ราย
 เข็มที่ 2 : 320,501 ราย
 เข็มที่ 3 : 39,743 ราย
----------------------------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 47,034,024 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 39,724,270 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,135,889 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

 

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 5,857 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,952,445 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,053,129 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,450 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,979,871 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,081,992 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,544 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 23 พฤศจิกายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 89,894,183 โดส
----------------------------
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 197,148 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 320,501 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 39,743 ราย
อ้างอิง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 734 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 259,014,754 ราย 
อาการรุนแรง 81,747 ราย 
รักษาหายแล้ว 234,311,422 ราย 
เสียชีวิต 5,182,968 ราย 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 48,835,216 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,533,473 ราย
3. บราซิล  จำนวน 22,038,731 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 9,932,408 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 9,400,835 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 23 จำนวน 2,081,992 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 734 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี


จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติม 30 ล้านโดส เริ่มส่งมอบตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 65
  
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับปี 2565 จาก บริษัท ไฟเซอร์ จำกัด (Pfizer) เพิ่มเติม จำนวน 30 ล้านโดส และเห็นชอบการลงนามในสัญญา Third Amendment to Manufacturing and Supply Agreement ระหว่างกรมควบคุมโรคและ บริษัท ไฟเซอร์ จำกัด โดยให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ

ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดย บจ.ไฟเซอร์ จะจัดหาวัคซีน Pfizer เพิ่มเติมจำนวน 30 ล้านโดส โดยมีกำหนดส่งมอบในไตรมาสที่ 1 – 3 ของปี 2565 ซึ่งครอบคลุมกรณีที่ บจ.ไฟเซอร์ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัคซีนในประเทศไทย (Adapted Product) จากวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เป็นวัคซีนที่มีการพัฒนาใหม่เมื่อมีการพัฒนาสำเร็จ  เป็นวัคซีน Gen ใหม่ที่เป็นวัคซีนสำหรับเด็ก ทั้งนี้ การดำเนินการจัดซื้อวัคซีนเป็นตามสัญญา Manufacturing and Supply Agreement ที่เป็นสัญญาหลัก ทำให้มีจำนวนวัคซีนที่ประเทศไทยจัดซื้อจาก บจ.ไฟเซอร์ รวมทั้งสิ้น 60 ล้านโดส

ที่มา - โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 734 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี