"ประวิตร"เร่งแก้"พ.ร.บ.สารกระตุ้น" จ่อชง"ครม." ส่งร่างWADA พิจารณา

"ประวิตร"เร่งแก้"พ.ร.บ.สารกระตุ้น" จ่อชง"ครม." ส่งร่างWADA พิจารณา

"ประวิตร" นั่งหัวโต๊ะ ถก กก.กีฬาแห่งประเทศไทย เร่ง ติดตามความก้าวหน้า แก้ "พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามฯ" จ่อ ชง "ครม." ก่อนส่งร่างให้ "WADA" ตรวจสอบ พร้อม เคาะจังหวัดเจ้าภาพ จัดกีฬาเยาวชน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2564  ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1  ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมได้รับทราบ ความคืบหน้าการพัฒนาการกีฬาในภาพรวม ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อส่งเสริมนักกีฬาทุกประเภท ทุกสมาคมสู่ความเป็นเลิศ และมีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง และรับทราบ ความก้าวหน้าการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้มีการพิจารณาร่างกฎหมาย แล้วเสร็จเมื่อ 10 พ.ย.64 และเสนอ ครม.เพื่อพิจารณา ต่อไป 

จากนั้นสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา กกท.จะได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ไปยัง World Anti-Doping Agency (WADA) เพื่อการตรวจสอบ ความถูกต้องตามกฎของ WADA เพื่อให้ประเทศไทยสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการกีฬาระดับนานาชาติ ได้เป็นปกติ ซึ่งที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาเห็นชอบ ผลการคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขัน ตามวงรอบต่อไป ดังนี้

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ: ครั้งที่ 39 (ปี67) จังหวัดราชบุรี  ,ครั้งที่ 40 (ปี68) จังหวัดชลบุรี และครั้งที่41 (ปี69) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กีฬาแห่งชาติ: ครั้งที่ 49 (ปี67) จังหวัดจันทบุรี และครั้งที่ 50 (ปี69) จังหวัดอุดรธานี 

พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับ กกท.และสมาคมกีฬาให้ปฏิบัติตามแผนงาน ประจำปีงป.65 ที่ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย อย่างเคร่งครัด มีการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ต่อไป และเน้นการใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า อย่างจริงจัง รวมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามให้สอดคล้อง กับกฎของ WADA โดยเร็ว