"วิษณุ"เผย"พรรคร่วม"จ่อถก"กกต." ทำร่างกม.ลูกเลือกตั้ง จ่อเข้าสภา ม.ค.65

"วิษณุ"เผย"พรรคร่วม"จ่อถก"กกต." ทำร่างกม.ลูกเลือกตั้ง จ่อเข้าสภา ม.ค.65

"วิษณุ" เผย "รัฐบาล" เตรียมเป็นเจ้าภาพ จัด ประชุมร่วม "กกต.-พรรคร่วม" ถก "ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.-พ.ร.ป.พรรคการเมือง" คาดเข้าสภา ม.ค.65 ภาวนา อย่าให้ "ยุบสภา" ระหว่างนั้น จะยุ่ง

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. ... เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนว่า กกต.ต้องรับฟังความคิดเห็น 15 วัน โดยส่งไปจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ จากนั้นนำความเห็นมาปรับปรุงก่อนจะส่งมาที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่าจะอยู่ช่วงเดือน ธ.ค.ตามที่เคยตกลงกันไว้ จากนั้น ต้องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา คิดว่าต้นเดือนม.ค. น่าจะส่งถึงสภาฯได้ ส่วนร่างของพรรคร่วมนั้นไม่จำเป็นต้องส่งมาที่ครม. แต่มีการคุยกันก่อนภายใน เพื่อไม่ให้มีข้อขัดแย้งอะไรกันมาก ควรจะจัดประชุมร่วมกันระหว่างกกต.กับพรรคร่วมรัฐบาล โดยรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพ ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมหรือไม่นั้นตนไม่ทราบ 

นายวิษณุ กล่าวว่า การหารือดังกล่าวเพื่อปรับจูนกัน จะประหยัดเวลาของสภาฯ แต่อะไรที่ปรับไม่ได้ก็ให้กรรมาธิการแก้ไขกันในที่ประชุมร่วมสภาฯ โดยทั้งสองร่างดังกล่าวต่างคนต่างไปแต่จะไปประกบกันในชั้นกรรมาธิการโดยใช้ร่างของรัฐบาลเป็นหลัก โดยร่างที่ว่าหมายถึงร่างของกกต.เพราะรัฐบาลเสนอเองไม่ได้ ส่วนฝ่ายค้านหากอยากยื่นร่างของตัวเองก็มีสิทธิ และส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

นายวิษณุ กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. … กกต.ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ ต่างจากร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ที่กกต.ชุดใหญ่เห็นชอบและอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งร่างกฎหมายลูกว่าด้วย พรรคการเมืองก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยกฎหมายลูกทั้งสองจะเข้าพิจารณาในสภาพร้อมกันคาดว่าเป็นช่วงเดือนม.ค. 65 

เมื่อถามว่า หากมีการยุบสภาขณะท่ีกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งยังไม่ประกาศใช้จะทำให้ยุ่งหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ยุ่ง อย่านึกเลย เมื่อถามย้ำว่าแต่มีทางออกใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า อย่าพูดเลย ได้แต่ภาวนาขออย่าให้มันเกิด เมื่อถามกรณีมีบางพรรคเตรียมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามาอีกครั้ง นายวิษณุ กล่าวว่า แล้วแต่เขา จะยื่นหลายครั้งก็ได้ เมื่อถามว่าหากยื่นจริงจะทำให้กระบวนการพิจารณากฎหมายลูกล่าช้าไปด้วยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่ทราบเขาจะแก้เรื่องอะไร ถ้าแก้เรื่องเดียวกันอาจยุ่ง