"ตากข้าว" วัดและโรงเรียน ที่พึ่งชาวนา ลดดราม่ายึดถนน

ฤดูกาล "ตากข้าว" วัดและโรงเรียน ที่พึ่งชาวนา ลดดราม่ายึดถนน แก้ปัญหาอุบัติเหตุ

วัดและโรงเรียน หลายแห่งใน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เปิดสนามหญ้าและลานปูนให้ชาวนา "ตากข้าว" นำข้าวเปลือกมาตากลดความชื้น ลดกระแสดราม่าและอุบัติเหตุจากปัญหาตากข้าวบนท้องถนน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณข้าวที่เก็บเกี่ยวพร้อมกัน บางพื้นที่ยังนำมาตากตามถนน

วันนี้ (22 พ.ย.64) โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) และวัดบ้านหนองสะแก ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดพื้นที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียน ลานปูนภายในวัด ให้ชาวนานำข้าวเปลือกมาตากลดความชื้นฟรี เพื่อเป็นการลดกระแสดราม่า 

หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เกิดกรณีที่ผู้ใหญ่บ้าน และชาวนาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอนางรอง นำข้าวมาตากบนถนนในซอย แล้วนำอุปกรณ์พร้อมเขียนป้ายเอาไว้เพื่อตากข้าว ทำให้รถไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกได้

\"ตากข้าว\" วัดและโรงเรียน ที่พึ่งชาวนา ลดดราม่ายึดถนน

ทั้งนี้ การเปิดพื้นที่ให้ตากข้าวในวัดและโรงเรียน ยังจะช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการนำข้าวมาตากตามท้องถนนด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วัดและโรงเรียนหลายแห่ง จะเปิดพื้นที่ให้ชาวนาตากข้าว แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะช่วงนี้ปริมาณข้าวเปลือกค่อนข้าวมาก

 เนื่องจากเก็บเกี่ยวพร้อมกัน จึงมีชาวนาบางส่วนที่จำเป็นต้องนำข้าวไปตากตามถนนลาดยาง และถนนในหมู่บ้านเพื่อลดความชื้น แต่จากการสำรวจส่วนใหญ่ก็จะตากเพียงเลนเดียวยังไม่พบมีการปิดถนนแต่อย่างใด

\"ตากข้าว\" วัดและโรงเรียน ที่พึ่งชาวนา ลดดราม่ายึดถนน

จากการสอบถาม นายสนิท สังวัฒยาย อายุ 50 ปี ชาวนาบ้านหนองสะแก บอกว่า ปีนี้ตนทำนามากถึง 20 ไร่ ยอมรับว่าไม่มีสถานที่ตาก ก็ขอบคุณทาง วัดและโรงเรียน เปิดพื้นที่ให้ตากข้าวเพื่อลดความชื้น ซึ่งจะใช้เวลาตากประมาณ 2 - 3 แดด จึงจะแห้งก่อนที่จะนำไปขายหรือเก็บเข้ายุ้งได้ เพราะหากเก็บเกี่ยวแล้วไม่ตากให้แห้งข้าวก็จะเปียกชื้นเสื่อมคุณภาพ นำไปขายก็จะได้ราคาต่ำ

\"ตากข้าว\" วัดและโรงเรียน ที่พึ่งชาวนา ลดดราม่ายึดถนน

นายนพพร เฉื่อยฉ่ำ ผู้ใหญ่บ้านหนองสะแก ยอมรับว่า ถึงแม้ทางวัดและโรงเรียนในพื้นที่จะเปิดสนามหญ้า และลานปูนให้ชาวนาตากข้าวเปลือก แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการเพราะช่วงนี้ชาวนาต่างก็เก็บเกี่ยวข้าวในห้วงเดียวกัน เนื่องจากแก่สุกเต็มที่แล้ว ทำให้สถานที่ตากไม่เพียงพอ บางส่วนก็ต้องนำไปตากตามถนน แต่ตนก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาตากเพียงเลนเดียวแล้วเหลือพื้นที่ให้รถสัญจรได้โดยไม่เกิดปัญหา ที่สำคัญก็ให้ทำสัญลักษณ์เอาไว้ด้วยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามก็อยากจะขอให้เห็นใจชาวนาด้วยเช่นกัน

\"ตากข้าว\" วัดและโรงเรียน ที่พึ่งชาวนา ลดดราม่ายึดถนน