"โรงพยาบาลศรีธัญญา" ล่าสุด ประกาศงดรับ Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 เข็ม 3

"โรงพยาบาลศรีธัญญา" ล่าสุด ประกาศงดรับ Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 เข็ม 3

โรงพยาบาลศรีธัญญา ประกาศขออภัย งดให้บริการวอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีน" ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 และเข็ม 3 ยกเว้นผู้มีคิว 2 วันนี้ คือวันที่ 23 และ 29 พฤศจิกายน 2564 พร้อมขออภัยหลังวัคซีนไม่พอรองรับ

โรงพยาบาลศรีธัญญา ประกาศขออภัย งดให้บริการวอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีน" ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 และเข็ม 3 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านั้น

ล่าสุด (23 พ.ย.2564) โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยศูนย์วัคซีนโรงพยาบาลศรีธัญญา ขออภัยผู้ที่มีความประสงค์รับวัคซีนดังกล่าวทุกท่าน เนื่องจากการขนส่งวัคซีนจากต่างประเทศล่าช้ากว่ากําหนดและไม่สามารถรองรับบริการได้

 

"ศูนย์วัคซีนฯ ของดให้บริการ (Walk In) ยกเว้นผู้มีบัตรคิวนัดหมายในวันที่ 23 และ 29 พฤศจิกายน 2564"

 

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง ศูนย์วัคซีนโรงพยาบาลศรีธัญญา จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง และขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

 

 

"โรงพยาบาลศรีธัญญา" ล่าสุด ประกาศงดรับ Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 เข็ม 3