อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 756 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ธานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 756 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ธานี

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 756 ราย จับตาสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ปัตตานี ชลบุรี ยะลา ตรัง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 21 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ


1กรุงเทพมหานคร
2สงขลา 
3นครศรีธรรมราช 
4สุราษฎร์ธานี 
5สมุทรปราการ 
6เชียงใหม่ 
7ปัตตานี 
8ชลบุรี 
9ยะลา 
10ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 756 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ธานี

กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ปัตตานี ชลบุรี ยะลา ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 756 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ธานี

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 20 พ.ย. 2564)
รวม 88,803,596 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 472,644 โดส
เข็มที่ 1 : 173,934 ราย
เข็มที่ 2 : 265,136 ราย
เข็มที่ 3 : 33,574 ราย
-----------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 46,646,938 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 39,101,640 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,055,018 ราย
แหล่งข้อมูล : MOPH-IC ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 756 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ธานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 756 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ธานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 756 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ธานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 756 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 7,006 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,929,497 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,035,718 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,293 ราย
--------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,956,923 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,064,581 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,387 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 20 พฤศจิกายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 88,803,596 โดส
-----------
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 173,934 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 265,136 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 33,574 ราย

ที่มา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 756 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ธานี


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 257,424,639 ราย 
อาการรุนแรง 79,361 ราย 
รักษาหายแล้ว 232,368,418 ราย 
เสียชีวิต 5,163,369 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 48,558,229 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,504,689 ราย
3. บราซิล  จำนวน 22,012,150 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 9,806,034 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 9,294,188 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,064,581 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 756 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ธานี