เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติรับอาสาสมัคร "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" กับศูนย์ฯศิริราช

เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติรับอาสาสมัคร "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" กับศูนย์ฯศิริราช

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญอาสาสมัคร "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข้าในผิวหนัง โดยมีค่าเดินทางให้แก่อาสาสมัครด้วย เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติได้ที่นี่

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย การศึกษาความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลังการได้รับ "วัคซีนโควิด-19" ด้วยการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข้าในผิวหนัง โดยมีค่าเดินทางให้แก่อาสาสมัครด้วย

เงื่อนไข คุณสมบัติ อาสาสมัครที่ต้องการ สำหรับการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข้าในผิวหนัง ประกอบด้วย ผู้ที่มีอายุ 18-60 ปี กลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) มาแล้ว 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) มาแล้ว 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. - 22 ต.ค. 2564 (อัพเดท กลุ่มแอสตร้าเซเนก้า 2 เข็มเต็มแล้ว)

 

นอกจากนี้ ต้องเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 หรือมความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ สามารถมาพบแพทย์ตามนัดได้ และยินดีลงนามเข้าร่วมโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณมด ปัณฑ์ลภัส มะโนตา ศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) โทร.02-419-2967 และ 097-278-6942 ช่องทางการสมัคร แสกน QR Code ในโปสเตอร์นี้เพื่อลงทะเบียน

 

 

เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติรับอาสาสมัคร "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" กับศูนย์ฯศิริราช