เช็คยอด "สถานประกอบการ" กทม. ผ่านมาตรฐาน SHA-SHA Plus

เช็คยอด "สถานประกอบการ" กทม. ผ่านมาตรฐาน SHA-SHA Plus

อัพเดทยอด "สถานประกอบการ" กทม. ผ่านมาตรฐาน SHA-SHA Plus แนะรีบขอใบอนุญาติผ่านเว็ปไซต์ เช็ครายละเอียดทั้งหมดที่นี่

วันทึ่ 19 พ.ย. สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร(กทม.) รายงานจำนวนสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ผ่านมาตรฐานSHA /SHA Plus + ณ วันศุกร์ที่ 19 พ.ย.64 เวลา 08.00 น. แบ่งเป็นดังนี้

SHA สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย(Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA) มีทั้งหมด 7,998 แห่ง แบ่งเป็น ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 5,433 แห่ง โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 743 แห่ง นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว 58 แห่ง ยานพาหนะ 529 แห่ง บริษัทนำเที่ยว 476 แห่ง สุขภาพและความงาม 307 แห่ง ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 118 แห่ง กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 13 แห่ง การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ 118 แห่ง ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ 203 แห่ง

SHA Plus + สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 1,215 แห่ง แบ่งเป็น ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 373 แห่ง โรงแรมที่พัก และโฮมสเตย์ 454 แห่ง นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว 11 แห่ง ยานพาหนะ 168 แห่ง บริษัทนำเที่ยว 85 แห่ง สุขภาพและความงาม 44 แห่ง ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 21 แห่ง กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 2 แห่ง การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ 13 แห่ง ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ 44 แห่ง

สำหรับสถานประกอบการใดยังไม่ได้ขออนุญาตตามมาตรการ SHA/SHA + สามารถดำเนินขออนุญาตให้ถูกต้อง โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/thailandsha.