มติ"วิปรัฐบาล" มติ รวมเสนอ "กม.ลูกเลือกตั้ง"-จ่อเชิญ กกต. หารือ

มติ"วิปรัฐบาล" มติ รวมเสนอ "กม.ลูกเลือกตั้ง"-จ่อเชิญ กกต. หารือ

"นิกร" เผย มติวิปรัฐบาล ให้ทุกพรรคร่วมรัฐบาล รวมเสนอร่างแก้ไข 2พ.ร.ป. เลือกตั้ง ด้านความเห็นต่าง ให้ใช้ช่องกมธ. หรือแปรญัตติ

        นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล กล่าวถึงผลการประชุมคณะทำงานพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ท่ีรอการประกาศใช้ ว่า ที่ประชุมมีมติจะยกร่างเนื้อหารวมเป็นฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล ทั้ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ส่วนกรณีที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคมีความเห็นเฉพาะนั้นขอให้สงวนไปพิจารณาในชั้นแปรญัตติ และในชั้นกรรมาธิการ เพื่อให้การเสนอร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวมีความเป็นเอกภาพ ไม่แย้งกัน

นายนิกร กล่าวด้วยว่าการประชุมสัปดาห์หน้า คณะทำงานจะเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าหารือ เพื่อสอบถามในรายละเอียดที่ได้เตรียมปรับปรุง ร่างพ.ร.ป. ที่ใช้เลือกตั้ง ทั้งนี้ไม่ใช่การแทรกแซง แต่ขอทราบละเอียดว่ามีประเด็นใดที่เตรียมแก้ไข เพื่อให้ได้เนื้อหาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นให้สำนักกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร ทำประเด็นที่เกี่ยวข้องมาเสนอในรายละเอียดด้วย.