"เชียงใหม่" ชวนผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19

"เชียงใหม่" ชวนผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19

"เชียงใหม่" ชวนกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็ว ป้องกันการป่วยรุนแรง หลังพบผู้เสียชีวิตวันนี้ 3 ราย เป็นผู้สูงอายุ และ 1 ใน 3 ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน

วันนี้ (17 พ.ย. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวัน ว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ 271 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพียง 2 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย

  • คลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 17 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์สถานรับเลี้ยงเด็ก หมู่ 9 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง 2 ราย
  • คลัสเตอร์ใหม่ งานเลี้ยงวันเกิด หมู่ 8 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย 2 ราย, บ้านโชคดี ชุมชนพิฆเนศ เมืองเชียงใหม่ 2 ราย
  • คลัสเตอร์งานศพ หมู่ 2 ตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด 1 ราย
  • คลัสเตอร์บ้านห้วยจะค่าน หมู่ 9 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว 1 ราย

นอกนั้นเป็นคลัสเตอร์เล็ก ๆ ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แห่งละ 1 ราย

"เชียงใหม่" ชวนผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19

การตรวจพบจากกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัส พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 42 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 10 ราย ส่วนตลาดอื่น ๆ ทั้งตลาดแม่โจ้บาร์ซา พบเพิ่ม 4 ราย, ตลาดสันป่าข่อย ตลาดรวมโชค พบเพิ่มแห่งละ 2 ราย, ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดธานินทร์ ตลาดเจริญ เจริญ พบเพิ่มแห่งละ 1 ราย นอกจากนี้ ยังพบการระบาดในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาฟ้าฮ่าม 5 ราย, โรงงานไม้มะม่วง ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง 2 ราย และอีกหลายคลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแห่งละ 1-2 ราย ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น

ส่วนผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า พบเพิ่ม 114 ราย ขณะที่การระบาดในครอบครัวยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 27 ราย จาก 10 ครอบครัว ซึ่งพบมากที่อำเภอฮอด 8 ราย นอกนั้นกระจายอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอโดยรอบ ส่วนใหญ่พบครอบครัวละ 1-3 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิต 3 รายวันนี้ พบว่าทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุ โดย 1 ใน 3 ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อกลุ่มสีแดงที่มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นจนจำนวนเตียงไม่สามารถรองรับได้ จึงต้องขอเน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงสูงทั้งผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ต้องรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด-19

โดยสามารถ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 AstraZeneca และเข็มที่ 2 Pfizer ได้ที่ทุกศูนย์ฉีด ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนมาเพียงพอต่อจำนวนประชากรทั้งหมด