เช็คที่นี่! “ท่าอากาศยานดอนเมือง” ปิดทางลงสะพานลอย 2 เริ่ม 20 พ.ย.นี้

เช็คที่นี่! “ท่าอากาศยานดอนเมือง” ปิดทางลงสะพานลอย 2 เริ่ม 20 พ.ย.นี้

เช็คที่นี่! “ท่าอากาศยานดอนเมือง” แจ้งปิดช่องทางจราจรลงสะพานลอย 2 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

"ท่าอากาศยานดอนเมือง" (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม ขอแจ้งปิดช่องทางจราจรลงสะพานลอย 2 (เส้นทางที่มาจากสะพานกลับรถ หน้าสถานีรถไฟดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก ไปยังอาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1) ในวันที่ 20 พ.ย. 64 - 28 ธ.ค. 64 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

เนื่องจาก "ท่าอากาศยานดอนเมือง" อยู่ระหว่างดำเนินการขยายช่องทางการจราจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างขยายสะพานทางขึ้นอาคารสำนักงาน ทดม. เพื่อประสิทธิภาพการเดินทางช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรภายใน ทดม.ได้เตรียมความพร้อมเดินหน้าพัฒนาสนามบินรองรับการเดินทางของผู้โดยสารภายหลังสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติทันที

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มาจากถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก เพื่อไปยังอาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 "ท่าอากาศยานดอนเมือง" สามารถใช้เส้นทาง ดังนี้

  • วิธีที่ 1 ใช้เส้นทางกลับรถฐานทัพอากาศ เพื่อเข้าช่องทาง ทดม.4
  • วิธีที่ 2 ใช้สะพานกลับรถ หน้าสถานีรถไฟดอนเมือง ขับตามเส้นทางผู้โดยสารขาออกไปกลับรถที่ใต้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ หรือหน้าทางเข้าคลังสินค้า เพื่อใช้ถนนสาย 3 (ติดริมรั้วกำแพง ทดม.)

เช็คที่นี่! “ท่าอากาศยานดอนเมือง” ปิดทางลงสะพานลอย 2 เริ่ม 20 พ.ย.นี้
 

ทั้งนี้ "ท่าอากาศยานดอนเมือง" ดำเนินการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้า ประมาณ 5 กม. ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน

อีกทั้ง เพิ่มเจ้าหน้าที่จราจรและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสาร เพื่อความเป็นระเบียบและแก้ปัญหาการจราจรให้มีความคล่องตัวขึ้น พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มขึ้น ทดม. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด "ท่าอากาศยานดอนเมือง"  ยินดีน้อมรับเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

เช็คที่นี่! “ท่าอากาศยานดอนเมือง” ปิดทางลงสะพานลอย 2 เริ่ม 20 พ.ย.นี้

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ "ท่าอากาศยานดอนเมือง" โทร 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง