อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 894 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 894 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 894 ราย จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช ชลบุรี ปัตตานี ยะลา สุราษฎร์ธานี ตรัง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 17 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร
2 สงขลา 
3 เชียงใหม่ 
4 สมุทรปราการ 
5 นครศรีธรรมราช 
6 ชลบุรี 
7 ปัตตานี 
8 ยะลา 
9 สุราษฎร์ธานี 
10 ตรัง


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 894 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

17/11/2564 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ สงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช ชลบุรี ปัตตานี ยะลา สุราษฎร์ธานี ตรัง

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 894 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 894 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 894 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 894 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 894 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 894 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 894 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 894 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 894 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ


วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 6,524 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,898,217 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,008,361 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,105 ราย
---------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,925,643 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,037,224 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,199 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 16 พฤศจิกายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 86,071,507 โดส
-------------
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 211,269 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 412,749 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 35,363 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 894 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 255,072,442 ราย 
อาการรุนแรง 78,038 ราย 
รักษาหายแล้ว 230,587,236 ราย 
เสียชีวิต 5,129,420 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 48,161,377 ราย
2. อินเดีย จำนวน 34,456,401 ราย
3. บราซิล จำนวน 21,965,684 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 9,637,190 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 9,145,912 ราย
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,037,224 ราย
 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 894 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

บริษัท Pfizer อนุญาตให้ 95 ประเทศ ผลิตยาต้านไวรัส COVID-19 ในประเทศ

สนข. Reuters รายงานเมื่อ 16 พ.ย.64 ว่า บริษัท Pfizer บรรลุข้อตกลงกับองค์การสิทธิบัตรยา (Medicines Patent Pool-MPP) ภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ (UN) บรรจุให้ยาต้าน COVID-19 ของบริษัท Pfizer อยู่ในรายชื่อยาที่สามารถใช้สิทธิบัตรร่วมได้ ซึ่งจะส่งผลให้ 95 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศรายได้ปานกลางและยากจนในเอเชียและแอฟริกา สามารถนำสูตรยาต้าน COVID-19 ของบริษัท Pfizer ผลิตใช้ในประเทศได้ โดยยาดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วย COVID-19 ในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 89 และมีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6 ประเทศ ที่เข้าเกณฑ์สามารถขอใช้สิทธิบัตรร่วม ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ส่วนประเทศที่ไม่อยู่ในรายชื่อ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ 

ที่มา : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 894 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ